,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE,YÖNETİCİNİN AİDATLAR İÇİN BANKADA HESAP AÇMASI GEREKİR. / 08-01-2015
 KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE,YÖNETİCİNİN AİDATLAR İÇİN BANKADA HESAP AÇMASI GEREKİR.

T.C.

ANTALYA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2011/799

KARAR NO: 2012/881

DAVA: KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

DAVA TARİHİ: 13/05/2011

KARAR TARİHİ: 19/07/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı dilekçesinde özetle, Y... Ç... Apartmanında ailesi ile ikamet ettiğini, apartman aidatlarını elden ödeme uygulamasında imza atılmasını talep ettiğini bunun üzerine yöneticinin ben imza atmam tepkisi ile karşılaştığını, yöneticiye nasıl davranması gerektiği konusunda bir takım uyarılarda bulunduğunu, elden ödemede imzadan kaçındığı için bir banka hesabı açılırsa ödeme yapacağını bildirir ihtarname gönderdiğini, yöneticinin ihtarnameye polemikli bir cevap verdiğini bunun üzerine banka hesabı açılmasını talep eder ikinci bir ihtarname çektiğini ancak apartmanın banka hesabı olma zorunluluğuna rağmen talebine sözlü veya yazılı bir cevap verilmediğini bu nedenle ihtarlara rağmen görevini yerine getirmeyen yöneticinin cezalandırılmasını, aidat almaktan kaçındığı için aidat borçlarını ödeyebileceği muteber bir banka hesabının tespitini görevini ihmalden dolayı ödemek durumunda kaldığı ilk ihtarname masrafı 82,14 TL ikinci ihtarname masrafı 52.35 TL olmak üzere toplam 134,49 TL.nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, mahkeme masraflarının da davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili olacağını söyleyen Av. F. Z. Ö.´ ün vekaletnamesini sunduğu görülmüştür.

Davalı 01/07/2011 havale tarihli cevap dilekçesinde; davacının iddia ettiği gibi kendilerinin ödeme yapıp, ödeme yaptıklarına dair makbuz vermemesinin söz konusu olmadığını, davacı taraf ile aynı zamanda kapı komşusu olduklarını hiçbir probleminin olmamasına rağmen aidatları direk olarak kendisine değil PTT vasıtasıyla gönderdiğini, ödeme yaptıktan sonra makbuzları gelip kendisinden isteyebileceklerini defalarca söylediğini makbuzları komşular aracılığı ile gönderdiğini ancak makbuzları almadıklarını ve yazılı ihtarname ile istemeye başladıklarını, karşı tarafın iddialarını değerlendirmeye alarak yapılabilecek olanları yaptığını, davacının banka hesap numarası açılması isteğinin apartmanda toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunduğunu, 28/05/201 tarihli karar ile aidatların her ayın 15 ve 20 si arası elden ödenmesine karar verildiğini, hiç kimsenin bankaya gidip aidat yatırmak istemediğini, kendisinin ücretsiz olarak yöneticilik yaptığını bankaya hesap açtırmak ekstra masraf oluşturacağını bu nedenle davacının davasının reddine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Dosya celse arasında yemin zaptı düzenlenerek bilirkişiye tevdi edilmiş bilirkişi 10/07 2012 havale tarihli raporunda sonuç olarak davacının banka hesabı açılması konusunda yapmış olduğu savın doğru olduğunu ve bunun zamanında yerine getirilmediği gibi bankadan alınan yazı gereği de kanunda istenen şekilde hesap açılmayıp şahsi tasarruf hesabı açıldığı bunun da kanuna göre suç teşkil ettiği görüşü ve davacının da ödemelerin makbuz karşılığı yapabileceği banka hesabı açılmasını beklemesinin yerinde olmadığını belirttiği görülmüştür.

Yapılan yargılama, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 35 md. göre açıkça yöneticinin görevleri arasında <topladığı paraları ve avansları yatırmak, gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına fakat ana gayrimenkul yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması hükmü> yer alıp davalı yönetici bu görevini zamanında yerine getirmemiş davacının yazılı ihtarları vs neticesi banka hesabı açılmış ve bu hesaban ana gayrimenkul yöneticisi sıfatıyla kullanılmadığı şahsi tasarruf hesabı açılarak usulüne uygun olmayan işlem yapıldığı bu durumda davacının bir banka hesabı açılması konusundaki savının doğru olup davalının ana gayrimenkul yöneticisi sıfatıyla hesap açtırmamış olduğundan sadece şahsi tasarruf hesabı açıldığından bu işlemin giderilmesi gerektiği bu durumda yönetici sıfatıyla hesap açtırmasının gerekli olduğu anlaşılmış aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

- Davacının davasının talep ve bilirkişi raporu doğrultusunda KABULÜ ile, davacının apartman aidatlarını ödeyebilmesi için davalı yönetim tarafından apartman yönetimi olarak hesap açtırılmasına, bunun için davalı apartman yönetimine kararın kesinleşmesinden itibaren BİR (1) AY süre verilmesine, açılacak banka hesabının tüm kat maliklerine davalı yönetim tarafından duyurulmasına,

- Birinci ihtarname masrafı 82,14 TL ikinci ihtarname masrafı 52,35 TL den toplam 134,49 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine

- Alınması gerekli maktu 21,15 TL harçtan peşin yatırılan 18,40 TL nın mahsubu ile eksik 2,75 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesin,

- Davacının yaptığı toplam 245,00 TL Yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- Davacı vekiline, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu 600,00 TL[/u] vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/07/2012

 

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 409 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049834
        Dataişlem