,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KONUTUN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE KREDİ SÖZLEŞMESİ FESHİ MÜMKÜN MÜDÜR? / 08-01-2015
 KONUTUN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE KREDİ SÖZLEŞMESİ FESHİ MÜMKÜN MÜDÜR?

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2013/14049

KARAR: 2014/14680

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile davalı ... Bankası A.Ş. Vekili avukat ...´ın gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan 30.05.2008 tarihli konut finansmanı sözleşmesi imzalayarak ...Konut İnşaat Taahhüt Ticaret AŞ´nin yapmayı vaat ettiği konutun alımında kullanılmak üzere konut kredisi kullandığını,banka ile satıcının kurduğu sistem gereği ortada henüz bir konut bulunmadığı ve ipotek verecek bir konutu bulunmadığı için satıcı kredi sözleşmesine ayrıca davalıya karşı davacı yanında kefil olduğunu,satıcı firmaya 20.000,00 TL,davalı bankaya 28.854,00 TL ödediğini, bankaya ödenen tutar ile dava dışı satıcı firmaya ödenen tutar toplamından oluşan 48.854,00 TL´nin davalı bankadan ihtarname ile istendiğini,ödeme yapılmaması üzerine ...3. İcra Müdürlüğü´nün 2010/37340 E sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını,itiraz ile takibin durduğunu, satışa konu sözleşmede belirtilen konutun hiç veya zamanında teslim edilemeyeceğinin anlaşıldığını, bankanın satıcıyla birlikte satışa konu taşınmazın hiç veya süresinde teslim edilmemesi nedeniyle müteselsilen sorumlu hale geldiğini ileri sürerek,davalının itirazının iptaline ve % 40´dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, 30.5.2008 tarihli sözleşme ile dava dışı ...Konut A.Ş´den konut satın aldığı ve aynı tarihli sözleşme ile davalı bankadan kredi kullandığı,bu krediye de dava dışı ...Konut A.Ş´nin müşterek ve müteselsil kefil olduğu dosyadaki delillerden anlaşılmıştır. Davacı, konutun teslim edilmemesi nedeniyle kredi sözleşmesinin feshi talepli bu davayı açmıştır. Mahkemece, davalı bankadan alınan kredinin bağlı kredi olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de, davacının davalı bankadan kullandığı kredi sözleşmesine satıcı firmanın kefil olması alınan kredinin bağlı kredi olduğunu doğrulamaktadır. ( Dairemizin aynı davalı ve dava dışı ...Konut A.Ş arasındaki ilişkinin bağlı kredi olacağına," 4.7.2011 tarih,2010/15463 esas, 2011/10919 karar sayılı ilamı ve benzeri kararlar") öyle olunca, kullanılan kredinin bağlı kredi olacağı kabul edilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde davanın reddi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 415 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049840
        Dataişlem