,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE, ASIL BORÇLU İCRAYA VERİLMEDEN KEFİLE GİDİLEMEZ / 08-01-2015
 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE, ASIL BORÇLU İCRAYA VERİLMEDEN KEFİLE GİDİLEMEZ

T.C

YARGITAY

13.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014/9260

KARAR NO: 2014/14447

KARAR TARİHİ: 05.05.2014

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, dava dışı asıl borçlunun kullandığı tüketici kredisine kefil olması nedeni ile hakkında asıl borçlu ile birlikte takip başlatıldığını, 4077 sayılı Yasa´nın 10-3 maddesi gereğince asıl borçlu ile aynı anda hakkında takip yapılamayacağını ileri sürerek icra dosyasında borçlu olmadığının tespiti ile icra inkar tazminatının davlıdan tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davası ile, dava dışı asıl borçlunun kullandığı tüketici kredisine kefaleti nedeni ile ödenmeyen borç için davalı banka tarafından başlatılan takibe vaki itirazın iptalini istemiştir. Mahkemece, davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/3 maddesinde “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.” düzenlemesi yer almaktadır. Davacı da davasını ilgili düzenlemeye dayandırmakta olup ve İİK nun 72. maddesinde düzenlenen menfi tespit isteminde bulunmuştur. Davacının dava açmakta bu nedenle hukuki yararı vardır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davacının dava açmakta hukuki yanının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 05.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 188 Bugün Çoğul: 506 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636012 Toplam Çoğul: 4047566
        Dataişlem