,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ALACAK İLAMA BAĞLI İSE TAKA TABİ OLUR. / 08-01-2015
 ALACAK İLAMA BAĞLI İSE TAKA TABİ OLUR.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2003/16387

KARAR NO. 2003/20330

KARAR TARİHİ. 20.10.2003

> TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

>TAKASIN MERCİCE DİKKATE ALINMASI ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

> İLAMA BAĞLI ALACAK ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

> KESİNLEŞMİŞ TAKİP ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

2004/m.68

ÖZET: Takip hukuku bakımından takas; alacak ilama bağlı ise, ya da İİK´nın 68. maddesinde sayılı belgelere dayalı kesinleşmiş takip ise mercice dikkate alınabilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Takas, sınırlı yetkili İcra Tetkik Merciinde takip hukuku bakımından kural olarak üç halde nazara alınabilir. Bunlar;

1-Takasa konu alacak İİK.nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunuyorsa,

2-Bu alacakla ilgili olarak takip yapılmış ve kesinleşmiş ise,

3-Alacak ilama bağlanmış durumda ise,

Somut olayda alacak ilama bağlanmamış ise de takasa konu olan alacakla ilgili icra takibi kesinleştiğinden bu alacağın takası istenebilir. ( Hukuk Genel Kurulu 1994/251-593 sayılı ve 12.10.1994 tarihli kararı )

Mercice aksine düşünce ile takas talebinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 447 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049872
        Dataişlem