,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
FUHUŞA TEŞVİKTE, MAĞDURA ÇOK KEZ YER TEMİNİ, CEZANIN ARTMASI / 08-01-2015
 FUHUŞA TEŞVİKTE, MAĞDURA ÇOK KEZ YER TEMİNİ, CEZANIN ARTMASI

T.C

YARGITAY

14.CEZA DAİRESİ

ESAS NO:2013/9170

KARAR NO:2013/12053

KARAR TARİHİ:25.11.2013

TCK- 227

FUHUŞ/ TCK 43

Fuhuş suçundan sanıklar Mehmet Baş ve Şaban Özer´in yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 04.06.2009 gün ve 2008/92 Esas, 2009/164 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık Şaban hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;

TCK.nın 227. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunun mağdure sayısınca oluşacağı ve her bir mağdureye yönelik bir çok kez yer temin edilmesi nedeniyle cezalarının 43. madde ile de arttırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tek uygulama yapılması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık müdafin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık Mehmet hakkında kurulan hükmün incelenmesine gelince;

Sanığın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığıyla üzerinden alınan nüfus kayıt örneğinden hükümden sonra 30.06.2010 tarihinde öldüğü anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK.nın 64/1 ve 5271 sayılı CMK.nın 223/8. maddeleri uyarınca mahkemesince mahallinde gerekli araştırma yapıldıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi lüzumu;

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 203 Bugün Çoğul: 513 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637303 Toplam Çoğul: 4049938
        Dataişlem