,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HIRSIZLIK ŞÜPHESİ İLE SUÇLAMA, MANEVİ TAZMİNAT / 30-01-2015
 HIRSIZLIK ŞÜPHESİ İLE SUÇLAMA, MANEVİ TAZMİNAT

T.C

YARGITAY

4.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014/599

KARAR NO: 2014/968

KARARA TARİHİ. 27/01/2014

Davacılar H... vd. vekili Avukat ... tarafından, davalı F... aleyhine 25/03/2010 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 27/12/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

Dava dilekçesinde davacı hakkında, haksız olarak hırsızlık suçlaması yapıldığı ve soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ileri sürülerek, manevi tazminat isteminde bulunulmuştur.

Cevap dilekçesinde, davacıya yönelik şüphenin dile getirildiği savunulmuştur.

Mahkemece, ihbar ve şikayet hakkının kullanıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, davalının evinden hırsızlık yapıldığı ve davacılardan şüphelendiğini belirttiği; oluş konusunda, davalının öznel değerlendirmeleri dışında hiç bir emarenin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.

Hırsızlık gibi ağır sonuçlar doğurabilecek bir konuda şikayet hakkının kullanılmasından önce, yeterince ve ciddi olguların varlığının belirlenmesi; acele davranılmaması ve kayıtsızlık da gösterilmemesi gerekir. Somut olayda, salt şüpheye dayalı olarak şikayette bulunulmuştur. Davacıların kişilik hakları ile davalının şikayet hakkı arasındaki çatışan yararlar dengesi, davacılar aleyhine bozulmuş ve davalı bakımından hukuka uygunluk nedeni de gerçekleşmemiştir. Şu durumda, davacılar yararına uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekir. Karar, açıklanan nedenlerle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 27/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1438 Bugün Çoğul: 2753 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643335 Toplam Çoğul: 4063985
        Dataişlem