,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDEREK YARALAMA-ETKİLİ MESAFEDEN ATEŞ ETME-ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ / 10-02-2015
 AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDEREK YARALAMA-ETKİLİ MESAFEDEN ATEŞ ETME-ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

ESAS: 2013/3518

KARAR: 2013/5321

> AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDEREK YARALAMA-- ETKİLİ MESAFEDEN ATEŞ ETME-- ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ

ÖZET : Teşebbüs hükümlerini düzenleyen ve 9-15 yıl aralığında hapis cezası öngören T.C.K.nun 35. maddesi uyarınca uygulama yapılması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında üst sınır yerine yazılı şekilde 13 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini isabetsizdir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık O.`ın, mağdurlar H. ve S.`ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ve tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandıncı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılanlar vekilinin haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine vesaireye, sanık müdafiinin hükmolunan cezaların miktarlarına, haksız tahrikin derecesine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın, av tüfeğiyle mağdur S.`a iki metre mesafeden sağ bacağını hedef alarak ateş etmesi sonucu mağdurun sağ dizine toplu saçma isabeti sebebiyle sağ diz önünden arkasına kadar uzanan bölgede ve sağ diz arkada olmak üzere ayrı ayrı 10x10 cm`lik açık yaralar meydana geldiği, ayrıca aynı bölgede hayat fonksiyonlarından etkisi ağır (6.) derece olan çift kırık oluştuğu, kan dolaşımı, motor fonksiyonu, duyuyla nabzın bulunmaması sebebiyle acilen ameliyata alınan ve yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olan sağ diz altı kesilmesi uygulaması yapılmasıyla hayata döndürüldüğü, sanığın, sonrasında mağdur S.`ın vurulduğunu görerek kaçmaya başlayan mağdur Hakan`ı etkili mesafeden ateş ederek sol bacağından toplu saçma isabeti ile sol diz altı iç yanında 5x5 cm. büyüklüğünde geniş diz altı eksikliği meydana getirip acilen ameliyata alınan ve yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olan sol diz altı kesilmesi uygulaması yapılmasıyla hayata döndürüldüğü olayda;

Teşebbüs hükümlerini düzenleyen ve 9-15 yıl aralığında hapis cezası öngören 5237 sayılı T.C.K.nun 35. maddesi uyarınca uygulama yapılması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında üst sınır yerine yazılı şekilde 13 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 30.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1430 Bugün Çoğul: 2626 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643327 Toplam Çoğul: 4063858
        Dataişlem