,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI, SEN ŞEREFSİZLİK YAPIYORSUN SÖZÜ... / 10-02-2015
 SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI, SEN ŞEREFSİZLİK YAPIYORSUN SÖZÜ...

T.C.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2014/4473

KARAR NO : 2015/231

KARAR TARİHİ : 06/01/2015

Tebliğname No : 4 - 2012/201535

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : ...(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 08/05/2012

NUMARASI : ...

SANIK :

SUÇ : Hakaret

SUÇ TARİHİ : 21.03.2012

HÜKÜM : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN : Sanık

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın kendisine isnat olunan hırsızlık suçundan yapılan yargılama sırasında, müştekinin tanık olarak verdiği ifadesinin doğru olmadığını bildirmek amacıyla söylediği “şerefsizlik yapıyorsun, bu kişi imam olduğunu söylüyor, bu kişinin arkasında namaz kılınmaz” şeklindeki sözlerin TCK´nın 128. maddesinde öngörülen olumsuz değerlendirme ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık A. M.´ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2644 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063876
        Dataişlem