,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDA KURUM ZARARI GİDERİLMESİ HALİNDE SANIĞA CEZA VERİLMEZ. / 16-02-2015
 KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDA KURUM ZARARI GİDERİLMESİ HALİNDE SANIĞA CEZA VERİLMEZ.

T.C.

YARGITAY.2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO. 2014/3502

KARAR NO. 2014/12885

KARAR TARİHİ. 12.5.2014

KARŞILIKSIZ YARARLANMA

ZARARIN TAZMİNİ

BİLİRKİŞİ RAPORU

KAÇAK TÜKETİM BEDELİ

ÖZET : Şikayetçinin kurumun zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir. Katılan kurum tarafından kaçak tüketim bedelinin, bilirkişi raporunda normal tarife üzerinden hesaplanan kaçak elektrik bedelinden çok yüksek hesaplanmıştır. Sanığa bilirkişi tarafından belirlenen değer esas alınmak suretiyle katılan kurumun zararını makul bir süre içerisinde giderme imkanı tanınıp, “şikayetçi kurumun zararını gidermesi halinde hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine” dair bildirimde bulunulması gerekir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

02/07/2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesi gereğince, şikayetçi kurumun zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilerek; katılan kurum tarafından kaçak tüketim bedelinin 15.335,72 TL olarak hesaplandığı halde, dosya içerisindeki bilirkişi raporunda normal tarife üzerinden hesaplanan kaçak elektrik bedelinin 43,23 TL olduğunun bildirilmesi karşısında; bu şekilde her iki değer arasında belirgin bir farklılığın bulunduğunun görülmesi nedeniyle sanığa bilirkişi tarafından belirlenen değer esas alınmak suretiyle katılan kurumun zararını makul bir süre içerisinde giderme imkanı tanınıp, “şikayetçi kurumun zararını gidermesi halinde 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine” dair bildirimde bulunularak sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 12.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 212 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058737
        Dataişlem