,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
VASİ TAYİNİNDE,YAŞLILIK VE VEYA HASTALIK NEDENİ İLE KISITLAMA TALEBİNDE(VASİ TAYİNİNDE) KİŞİNİN SAĞLIK RAPORLARI ÇELİŞKİLİ OLMAMASI GEREKİR. / 19-02-2015
 VASİ TAYİNİNDE,YAŞLILIK VE VEYA HASTALIK NEDENİ İLE KISITLAMA TALEBİNDE(VASİ TAYİNİNDE) KİŞİNİN SAĞLIK RAPORLARI ÇELİŞKİLİ OLMAMASI GEREKİR.

T.C.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

ESAS N. 2014/2253

KARAR N. 2014/3835

KARAR T. 4.3.2014

YAŞLILIK VE HASTALIK NEDENİYLE KISITLANMA TALEBİ, KISITLANMASI İSTENEN KİŞİNİN SAĞLIK RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI

Dava dilekçesinde, vasi tayin edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm vasi adayı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde; babaannesi Ş. M.’in yaşlılığı ve hastalığı nedeniyle sağlıklı kararlar alabilecek durumda olmadığını, alzheimer teşhisi konulduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek kısıtlanmasını istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece sağlık durumunun tespiti için aldırılan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 25/01/2013 tarih ve 297 sayılı sağlık kurulu raporunda; kısıtlı adayının ileri yaşına rağmen yapacağı işin sebep ve sonuçlarının farkında olduğu, akıl hastalığı ve zayıflığının saptanmadığı, vesayet altına alınmasının gerekmediği, hukuki tasarrufa ehil olduğu bildirilmiştir.

Dairemizin 25.11.2013 tarihli geri çevirme kararı sonrasında, davacının delil olarak bildirdiği ve mahkemeye sunduğu Özel B… K… Hastanesi’nin hasta epikriz raporları ve hasta muayene formlarından; Ş. M.’in hafif bilişsel bozukluğu, demans; erken başlangıçlı alzheimeri ve bunaması olduğu anlaşılmakta olup, kısıtlanması talep edilen Ş. M.’in dosyadaki raporları arasında çelişki bulunduğundan, bu çelişkinin giderilmesi için dosyadaki daha önce alınmış olan hastane ve tedavi evrakları da eklenerek ilgilinin Adli Tıp ilgili İhtisas Kuruluna sevk edilmesi ve muayenesi yapılarak Türk Medeni Kanununun 405.maddesinde yer alan kısıtlama sebebinin bulunup bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespiti ve oluşacak sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 04.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 246 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058771
        Dataişlem