,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
DİLENCİLİK VE ÇOCUĞUNU DİLENCİLİK İÇİN BAŞKASINA TESLİM ETME SUÇU / 21-02-2015
 DİLENCİLİK VE ÇOCUĞUNU DİLENCİLİK İÇİN BAŞKASINA TESLİM ETME SUÇU

T.C.

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ

ESAS:2014/851

KARAR: 2014/1728

TARİH: 17.2.2014

T.C.K--MADDE 229

Dilencilik

(1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

ÖZET : Dilencilik suçunda mağdurenin adı geçen ile dilencilik yaptığı sırada yakalanması ve sanıklardan adı geçenin öz kızına bakamadığı için diğer sanığa kızını teslim ettiğini aşamalarda beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, 8 yaşı içinde bulunan mağdurenin duruşmada dinlendikten ve babası olan sanığın ekonomik ve sosyal durumuna dair zabıta ve muhtarlık araştırması yapıldıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık A. hakkında dilencilik suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sabıkasız oluşu nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğundan dolayı cezası ertelenen sanık hakkında C.M.K.nın 231/6. maddesindeki koşullar tartışılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçe ve aynı gerekçenin cezanın ertelenmesinde lehe, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ise aleyhe değerlendirilerek çelişki oluşturulması,

Sanık L. hakkında dilencilik suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelemesine gelince;

Olay tarihli tutanak ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, mağdure C.`ın, A.`la dilencilik yaptığı sırada yakalanması ve sanıklardan L.`in öz kızına bakamadığı için sanık A.`a kızını teslim ettiğini aşamalarda beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, 5271 Sayılı C.M.K.nın 236. maddesi gereğince;

Olay tarihinde 8 yaşı içinde bulunan mağdurenin duruşmada dinlendikten ve sanık L. hakkında ekonomik ve sosyal durumuna dair zabıta ve muhtarlık araştırması yapıldıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre, sanık L.`in hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan shçek vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 444 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049869
        Dataişlem