,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HAKSIZ TUTUKLAMA, TUTUKLULUK SÜRESİ,MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / 26-02-2015
 HAKSIZ TUTUKLAMA, TUTUKLULUK SÜRESİ,MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

T.C.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ

ESAS: 2014/2773

KARAR: 2014/16900

TARİH: 9.7.2014

TUTUKLULUK SÜRESİ DİKKATE ALINMADAN MADDİ TAZMİNAT BELİRLENMESİ

TUTUKLU KALINAN SÜRE.

ÖZET : Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre, tutuklama tarihiyle tazminat davasının kesinleştiği tarihe kadar ele geçecek parasal değer ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekir.Davacı lehine bu ölçütlere uymayacak miktarda az manevi tazminata hükmolunması kanuna aykırıdır.

Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne dair hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 63/1 vd. maddelerinde bilirkişinin atanması ve görevleri kapsamında, çözümü uzmanlığı ve özel veya teknik bilgiyi gerektirmeyen, davacının tutuklu kaldığı sürenin mahkeme heyeti tarafından belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, maddi tazminat miktarının tayin ve tespitine esas alınan bilirkişi raporunda, davacı lehine hükmedilecek maddi tazminatın, davacının tutuklandığı 31.3.2006 tarihiyle tahliye olduğu 12.6.2006 tarihleri arasında tutuklu kalınan 73 gün yerine, 74 gün üzerinden hesaplandığının dikkate alınmaması suretiyle, fazla maddi tazminata hükmedilmesi, temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre, tutuklama tarihiyle tazminat davasının kesinleştiği tarihe kadar ele geçecek parasal değer ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, davacı lehine bu ölçütlere uymayacak miktarda az manevi tazminata hükmolunması,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 09.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 288 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058813
        Dataişlem