,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇUNDA, BAŞKASININ EHLİYETİNİ GÖREVLİYE VERMEK / 26-02-2015
 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇUNDA, BAŞKASININ EHLİYETİNİ GÖREVLİYE VERMEK

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

ESAS NO. 2013/15677

KARAR NO. 2014/9195

KARAR TARİHİ. 16.9.2014

> ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN BAŞKASINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZ ETMESİ

ÖZET : Dava, trafik kontrolünde durdurulan sanığın görevlilere alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine idari yaptırım uygulanması sırasında başkasına ait sürücü belgesini ibraz etmesi ve adı geçen adına trafik idari para cezası karar tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenmesi eylemine ilişkindir. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için; failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanması gerekir. Sanığın eylemi ise, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturur. Kabule göre; sanık hakkında uygulanan iftira suçuna ilişkin TCK`nın 267/7. maddesi ile düzenlenen ve iftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmaması haline ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş, yürürlük tarihine kadar yeni bir yasal düzenleme de yapılmamış olduğundan, ilgili maddenin uygulama kabiliyeti bulunmayıp ancak ancak aynı maddenin birinci fıkrası gereğince ceza tayin edilebilir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- ) TCK`nın 268. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanması gerektiği; somut olayda trafik kontrolünde durdurulan sanığın görevlilere alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine idari yaptırım uygulanması sırasında B.`a ait sürücü belgesini ibraz etmesi ve adı geçen adına trafik idari para cezası karar tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenmesine neden olması şeklindeki eyleminin TCK`nın 206. maddesinde düzenlenen "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Kabule göre de;

Sanık hakkında uygulanan TCK`nın 267/7. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 17.11.2011 tarih ve 2010/115 esas, 2011/154 sayılı kararı ile iptaline karar verildiği, söz konusu kararın 17.03.2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına karşın yürürlüğe girdiği 17.03.2013 tarihine kadar yeni bir yasal düzenlemenin de gerçekleştirilmemesi karşısında, TCK`nın 267/7. maddesinin uygulama kabiliyetinin kalmadığı, ancak aynı maddenin birinci fıkrası gereğince ceza tayin edilebileceği gözetilerek sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 16.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1436 Bugün Çoğul: 2737 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643333 Toplam Çoğul: 4063969
        Dataişlem