,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
YOKSULLUK NAFAKASININ ÜFENİN ÜZERİNDE ARTIRILMASI İÇİN TARAFLARIN MALİ DURUMUNUN DEĞİŞMESİ GEREKİR. / 23-03-2015
 YOKSULLUK NAFAKASININ ÜFENİN ÜZERİNDE ARTIRILMASI İÇİN TARAFLARIN MALİ DURUMUNUN DEĞİŞMESİ GEREKİR.

T.C.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2014/5622

KARAR NO. 2014/13088

KARAR TARİHİ. 13.10.2014

YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ YETERSİZ KALMASI

TARAFLARIN MALİ DURUMLARININ DEĞİŞMESİ

Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde; boşanma davasında hüküm altına alınmış olan yoksulluk ve iştirak nafakalarının yetersiz kaldığını ileri sürerek; yoksulluk nafakasının 150 TL den 400 TL ye, iştirak nafakasının ise 100 TL den 250 TL ye artırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile yoksulluk nafakasının 350 TL ye, iştirak nafakasının ise 250 TL ye yükseltilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- ) İştirak nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile iştirak nafakasına yönelik olan hükmün ONANMASINA,

2- ) Yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

TMK. nun 176/4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeye göre iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK`in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.Somut olayda; tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olduğu ileri sürülmemiştir. O halde; yoksulluk nafakasının niteliği ve takdir edildiği tarih gözetilerek, nafakanın TÜİK`in yayınladığı ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin yeniden sağlanması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yüksek nafaka takdiri doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 83 Bugün Çoğul: 188 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640722 Toplam Çoğul: 4058713
        Dataişlem