,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
VEFA ÖNALIM HAKKI / 18-03-2013
 VEFA ( GERİ ALIM ) HAKKI

1.       GENEL  OLARAK

Satıcıya, sattığı şeyi alıcıdan belli bir süre içinde tek taraflı bir irade beyanıyla satın alabilmek yetkisini  veren hakka, vefa hakkı denir.

                Vefa sözleşmesi çok defa, taşınmazı satan, fakat satış bedelini peşin olarak alamayan satıcıya güvence vermek amacıyla yapılır.

                Satılanın zilyetliği alıcıya devredilmişse, satıcının satılanı geri alması, bu hakkın sözleşmede açıkça saklı tutulmasına bağlıdır.

                Vefa hakkı nedeniyle tapu kaydının iptalinin istenmesi halinde, hükümden önce mahkemece uygun görülecek süre içerisinde vefa bedelinin depo edilmesi gerekir.

2.       AKDİN ŞEKLİ

Gayrimenkul satışı geçerli olabilmesi için resmi senede bağlanması şarttır. Burada kanun koyucu şekil şartı koymuştur. Gayrimenkullere ait satış vaadi, vefa hakkı ve kamulaştırma mukavelesi resmi senede bağlanmadıkça geçerli olamaz. Hukuki işlem geçersiz sayılır.

3.       VEFA HAKKININ HÜKÜMLERİ

a.       Taraflar arasında

Ø  Vefa hakkı, bir taşınmazın satıcısına tanınmış bir çeşit iştira hakkı niteliğindedir.

Ø  Tapu kayıtlarına şerh edilmeyen vefa hakkı, sadece bu hakkı tanıyan kişiye ve onun külli haleflerine karşı ileri sürülebilir.

b.      Üçüncü kişilere karşı

Ø  Vefa hakkı adi tapuya şerh edilebilir

Ø  Şerhin etkisi, her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl geçmekle sona erer

Ø  Vefa hakkı şerh edilmişse bu şerhte gösterilen müddet içinde gayrimenkulun herhangi malikine karşı ileri sürülebilir

Ø  Kişiler şerh zamanlarını kendileri belirleyebilirler lakin bu süre 10 yılı geçemez

4.       İŞTİRA VEYA VEFA HAKKINA KONU TAŞINMAZIN HACZİ

               Taşınmaz haczedilmişse, haciz, iştira veya vefa hakkı sahibinin eskiden doğmuş bulunan hakkını kullanmasına mani olmaz; o kurucu hakkını dilerse kullanır ve malın mülkiyetine sahip olur .

5.       İŞTİRA HAKKININ SONA ERMESİ

Ø  İştira veya vefa hakkı, herhalde şerh tarihinden itibaren 10 sene geçmekle geçersiz sayılır.

Ø  İştira hakkı, taraflar arasındaki sözleşmede bir süreye tabi tutulmuşsa, bu süre geçtikten sonra vefa hakkı kullanılamaz.

Ø  İştira sahibi bu hakkını kullanarak, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkını kazanınca, kütükteki şerh, tapu memuru tarafından kendiliğinden terkin edilir.

Ø  Şerh bakımından konulmuş olan bu süre, kamu düzeni düşüncesiyle kabul edilmiş bir süre olduğundan tarafların anlaşmasıyla 10 yıllık süre uzatılamaz.

Ø  İştira veya vefa hakkı sahibi, bu hakkın konusu olan malı hibe veya miras yoluyla sahibi olursa borçlu ile alıcı aynı sıfatta bulunacağından vefa hakkı da ortadan kalkar.

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 232 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058757
        Dataişlem