,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HACZEDİLEN MALLARI MUHAFAZA ALTINA ALMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR MU? / 29-03-2013
HACZEDİLEN MALLARI MUHAFAZA ALTINA ALMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR MU?Bir takipçimiz “5 Temmuz 2012 tarihinden önce açılmış olan 2010 veya 2011 yılı dosyalarından hacze çıkıldı diyelim ki şu anda günde belki de binlerce dosyaya hacze çıkılıyor. Eski sistem eşyaları BORÇLUYA YEDİEMİN TESLİM ETME veya  malları yediemin deposunda muhafaza altına alma, 3. kişinin istihkakı olduğunda İİK 99. maddesine göre malları muhafaza altına alma işlemleri devam ediyor mu? “ diye sormaktadır.

2004 sayılı Kanuna eklenen madde 38’in geçici 10. Maddesine göre “Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir” denilmektedir. Buna göre, 5 Temmuz 2012 tarihinden önce açılan takipler için işlemler aynı şekilde devam etmektedir.

Madde 99,  borçluya ait malın üçüncü bir şahısta olduğunun iddiasına, üçüncü şahsın malı kendisine ait olduğunu iddia etmesi üzerine icra memuru o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Alacaklı tarafından dava açılmazsa üçüncü kişinin haklılığının ortaya çıkmasına, ilişkindir.

Madde 99’un yeni hali bu tarihten sonra açılacak takipler için geçerli olup, buna göre de istihkakı elinde bulunduran üçüncü şahıs “ haczedilen malın tüm sorumluluğu bana aittir, istihkak davası sonuçlanan kadar kadar yanımda bulunulmasına izin verin, ben yedieminliği kabul edeceğim”  dediğinde, adı geçen menkul mal muhafaza altına alınmaz, tutanakla 3. Şahısta bırakılır.

 

 
Bugün Tekil: 202 Bugün Çoğul: 471 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637302 Toplam Çoğul: 4049896
        Dataişlem