,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI - KESİN HÜKÜM - YARGILAMANIN YENİLENMESİ / 14-05-2013
 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI - KESİN HÜKÜM - YARGILAMANIN YENİLENMESİ

YARGITAY

2. Ceza Dairesi 2012/4860 E.N , 2012/3949 K.N.

İlgili Kavramlar

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

KESİN HÜKÜM            

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Özet

CMK´NIN 223. MADDESİNDE SAYILAN, DAVAYI SONUÇLANDIRAN VE UYUŞMAZLIĞI ÇÖZEN BİR HÜKÜM OLMAYAN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI, SANIK HAKKINDA KURULAN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN HUKUKİ BİR SONUÇ DOĞURMAMASINI İFADE EDER.

YARGILAMANIN YENİLENMESİ, KESİN HÜKÜMLERE KARŞI BAŞVURULABİLECEK OLAĞANÜSTÜ BİR YASA YOLU OLUP, HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNMAYAN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARINDA BU YOLA BAŞVURULAMAZ.

İçtihat Metni

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

05.05.2010 tarihli ön inceleme sırasında, CMK´nın 318/1. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne karar verilmesi nedeniyle, aynı Yasa´nın 323/1. maddesi kapsamında önceki hükmün onaylanması niteliğindeki 15.09.2010 tarihli yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin kararın temyizi kabil olduğu belirlenmekle yapılan incelemede;

Gaziantep Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesi´nin, 30.03.2009 gün, 2008/977, 2009/356 sayılı kararı ile sanığın, elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan mahkumiyetine ve 5271 sayılı Yasa´nın 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Yargıtay Ceza Genel Kurulu´nun, 03.05.2011 gün, 2011/4-61,79 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, CMK´nın 223. maddesinde sayılan, davayı sonuçlandıran ve uyuşmazlığı çözen bir hüküm değildir. Hükmün açıklanması, düşme kararı verilmesi veya yeni bir mahkumiyet hükmü kurulması halinde, temyiz incelemesine konu olabilecektir. CMK´nın 311 ve devamı maddelerinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi, ancak kesin hükümlere karşı başvurulabilecek olağanüstü bir yasa yolu olup, hüküm niteliğinde bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yargılamanın yenilenmesi isteminin, CMK´nın 318/1. maddesi uyarınca kabule değer olmaması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, anılan madde uyarınca istemin kabulüne karar verilip, yargılama yapılarak yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 22.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 82 Bugün Çoğul: 182 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640721 Toplam Çoğul: 4058707
        Dataişlem