,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
YURT DIŞINA TEBLİGAT NASIL YAPILIR / 22-10-2013
 YURTDIŞINA TEBLİGAT NASIL YAPILIR

GENEL BİLGİLER

• Türkiyeden yurt dışına yapılacak olan tebligatlar , Tebligat Kanunu ilgili  Tebligat Tüzüğüne göre yapılmaktadır. Milletlerarası sözleşme olması halinde tebligat ilgili sözleşme hükümlerine göre yapılır.

• Yurt dışına tebligatın yapılacağı ülke ile Türkiye arasında herhangi bir sözleşme olmaması halinde, Tebligat Kanununun 25 ve 27. maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 36-42. maddeleri  arasında getirilen düzenlemeye göre diplomatik yollardan yapılır. Yani bu durumda tebliğin yapılması o ülkenin iç hukukuna tabi olacaktır.

• Ülkeler arası yabancı memleketlerden gelecek tebliğ taleplerinin yerine getirilmesinde genellikle karşılıklılık esasını benimsemişlerdir. Çoğu ülke ikili veya çok taraflı uluslar arası  sözleşmenin bulunmasına gerek olmadan, yabancı ülkeden gelecek tebliğ istemlerinin kabulünü kendi iç mevzuatlarına göre yapmayı kural olarak benimsemiştir.

• Tebligat kanunu 25.maddesinde Tebligat usulü olarak yurt dışına tebligatın diplomatik yollarla yapılmasıdır.Yurt dışına tebliğ olunacak evrak ,tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Dış İşleri Bakanlığına yollanır. Dış İşleri Bakanlığı  evrakı görev bölgesini göz önüne alarak ilgili Türk Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderir.Türkiye siyasi memur veya konsolosu da kendisine yollanan tebligatın yapılmasını o ülkenin yetkili makamlarından ister.

• Dış İşleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde ise tebligat evrakı,ilgili bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyük Elçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.(Teb.K.m.25/4).

• Uluslar arasında herengi bir sözleşmenin bulunmaması durumunda milletlerarası adli kuralları uyarınca tebligatın yapıldığı devletlere yollanacak tebligat evrakının birer nüsha tanzim edilmesi bunların yine birer nüsha olarak gönderilecekleri devletin diline tercüme ettirilmesi gerekir. Tebligat Tüzüğünün 37.maddesi gereğince yabancı ülkelere gönderilecek tebligat evrakında , muhatabın isminin,soyadının,tam adresinin, tabiiyetinin gösterilmesi ve bunların yazı makinesiyle yazılması gerekmektedir.

• Tebligat Kanunun Tebligat Tüzüğünün 39.maddesi uyarınca yabancı devletlere gönderilecek olan ve muayyen gün ihtiva eden tebligat evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, muayyen günden asgari üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

 
Bugün Tekil: 203 Bugün Çoğul: 502 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637303 Toplam Çoğul: 4049927
        Dataişlem