,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İNTERNET SUÇLARI NEREYE İHBAR VE ŞİKAYET EDİLİR / 24-10-2013
İNTERNET SUÇLARI NEREYE İHBAR VE  ŞİKAYET EDİLİR

İNTERNET SUÇLARI

GENEL BİLGİLER

A. İNTERNET SUÇLARI

B. İNTERNET SUÇLARI ŞİKAYET

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU:  11.Ceza Dairesi Esas:  2007/8729 Karar: 2008/371 Karar Tarihi: 30.01.2008 ÖZET: Dolandırıcılık suçunda unsur olan hilenin gerçek kişiye yönelmesi ve hataya düşürülerek kendi veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının yararına haksız bir menfaat sağlanması gerekir. Somut olayda; şikayetçinin banka hesabına internet üzerinden girilerek, mevduatında bulunan paraların, sanık tarafından sahte isim ile açtırılmış banka hesabına havale ettirilmesinden ibaret eylemlerinin bir bütün halinde bilişim suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, kanuna aykırıdır. ".....Dolandırıcılık suçunda unsur olan hilenin gerçek kişiye yönelmesi ve hataya düşürülerek kendi veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının yararına haksız bir menfaat sağlanması gerekir. Somut olayda ise; şikayetçinin Y… Ç…Şubesi’nde açılan hesabına internet üzerinden girilerek, mevduatında bulunan paraların, sanık tarafından A. Y. sahte ismi ile F… S… Şubesi’nde açtırılmış hesabına havale ettirilmesinden ibaret eylemlerinin bir bütün halinde TCK.’nun 244/4. maddesinde öngörülen bilişim suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek dolandırıcılık suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması...."

DOLANDIRICILIK SUÇU:                                                                                                  11.Ceza Dairesi Esas:  2007/6963 Karar: 2007/5533 Karar Tarihi: 18.09.2007  ÖZET: Bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı gözetilmeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle eksik ceza tayini, kanuna aykırıdır. "......Bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı gözetilmeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle eksik ceza tayini......"

 
Bugün Tekil: 203 Bugün Çoğul: 500 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637303 Toplam Çoğul: 4049925
        Dataişlem