,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KAST VE TAKSİR NEDİR / 24-10-2013
KAST VE TAKSİR NEDİR

Ceza Davasında Kast ve Taksir Nedir

• Kast suçun manevi unsurudur. Bir suç oluşması için kast mevcut olmalıdır.

• Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir dene mevcut ise ve eylem kast olmadan meydan gelmiş ise , kanunda aynı fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırıldığı takdirde, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur

iki çeşit kast vardır.

a) Doğrudan kast

b) Olası kast

• Olası kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini Öngörmesine rağmen fiili işlemektir. “Önermek” ve “kabullenmek” sözkonusudur.

• Taksir nedir?

• Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranılmayarak , kanunda suç olarak sayılan fiilin öngörülmeden gerçekleştirilmesine denir.

Taksirli suçlar ikiye ayrılır.

a) Bilinçsiz taksir

b) Bilinçli taksir

• Bilinçli taksirde kişi , öngördüğü neticeyi istememektedir fakat öngörülen netice meydana gelmiştir. Bu durumda kanunda taksirli suç için belirlenmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.

• Taksirli olarak işlenmiş olan fiiller kanunda açıkça belirtilmişse cezalandırılır. Taksirli suç nedeniyle verilecek ceza suçu işleyenin kusur oranına göre olacaktır. Taksirli suçu birden fazla kişi birlikte işlemişse , herkes kendi kusuru oranında ceza alır.

• Netice sebebiyle ağırlaşmış suç için , yapılan fiil kastedilenden farklı veya ağır sonuçlar oluşmasına neden olmuşsa , oluşan bu durumdan ötürü faile ceza verilemesi için , en azından taksirin varlığı gerekir. 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 419 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049844
        Dataişlem