,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HAKARET SUÇU YARGITAY KRİTERLERİ.. / 03-04-2014
YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas: 2012/34111 Karar: 2013/

SANIĞIN SÖYLEDİĞİ SÖZLER- HAKARET SUÇU-

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahrik edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın boşandığı eşine, nafaka talep etmesi nedeniyle, kızları İ..."in masraflarını yıllardır kendisinin karşıladığını belirterek söylediği “sen nasıl bir insancıkmışsın” sözünün, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık M...’ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, 26.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2636 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063868
        Dataişlem