,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ARSANIZIN İÇİNDEN YOL GEÇERSE.. / 08-04-2014
 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA/ KAMULAŞTIRMA..

Anayasa’nın 35. maddesi Mülkiyet Hakkı’nı düzenlemektedir.. Buna göre “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.’’ Öte yandan Anayasa’nın 46. maddesi de kamulaştırmanın “Kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığını peşin ödemek şartıyla” olacağını öngörmektedir.

Bu maddede yer alan “Kamu yararı” yasalarla ve kamu kurumlarının, özellikle de belediyelerin haksız uygulamaları ile maalesef istismar edilmektedir. Söz gelimi, bir arsa imar planında yapılan değişiklik sonucu, YEŞİL ALAN olarak ilan edilince, bu arsanın beş yıl içinde kamulaştırılması gerekmektedir. Ancak belediye bu alanlarda ödenek yok diyerek kamulaştırma yapmamaktadır.

Öte yandan; Danıştay 6. Dairesi’nin “Şartları oluşsa bile, İdare mahkeme kararı ile İdare kamulaştırmaya zorlanamaz” şeklinde kararı bulunmaktadır. Yine kamulaştırmaya zorlamada, Yargıtay’ın da İdare Mahkemelerinin yetkili olduğuna dair yeni bir kararı bulunmakta ise de, İdare Mahkemelerinin de henüz yeni bir içtihadı oluşmadığı gerçeği karşısında,. Belediyelerin imar planlarındaki yeşil alan yetkisi, vatandaşın taşınmazına devletin karşılıksız olarak el koyma şekline dönüşmektedir..

Bu da yetmediği gibi, belediye yöneticileri bu arsayı yakınlarına veya işbirlikçi birilerine, yeşil alan olduğu için düşük fiyattan aldırıp, sonra yeni bir imar planı ile aynı arsaya imar verip, spekülatif kazançların yolunu açmaktadır. İşte bu noktada bir vatandaş olarak bilmeniz ve yapmanız gerekenleri sıralayalım:

Bir sabah kalktınız ve baktınız ki, Belediye arsanızın/ arazinizin içerisinden yol geçirmek için Kepçeleri arsanıza sokmuş ve başlamış hafriyat çalışması yapmaya.. Bu durumda derhal ilgili Belediye’ ye başvurup şu sorulara cevap bulmalısınız..

 

1. Belediye’nin sizin arsanızı/arazinizi kullanması (içinden yol geçmesi- park/ yeşil alana ayrılması gibi) gibi uygulamaları, Belediye tarafından yapılan bir İmar çalışmasının bir sonucumudur? Diğer bir deyişle halk arasında bilinen adıyla bir şuyulandırma mı yapılmış mıdır?

A) Şayet burada bir İmar uygulaması yapılmış ise, Belediyelerin %40´a kadar DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) adı altında bedel ödemeksizin mülkiyetinizden yer alması olasıdır. Ancak bunu aşan kısım için (ki sizde %40´ı aşmış) ayrıca bir kamulaştırma yapmak ve fazlasının parasını vermek zorundadır.

B) Lakin; ortada İmar çalışması yokken, belediye tek taraflı olarak arsanızdan yol geçirdi ise, bu halde dilerseniz Müdahalenin Önlenmesi dilerseniz Kamulaştırmasız El Atmaya yönelik dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz

Ayrıca; İlgili bölgede Belediye tarafından re’ sen İmar uygulaması yapılıp yapılmadığının araştırılmasını takiben, Belediye Arsa/ Arazinizi kaç yıldır kullanılıyorsa, ayrıca o süreye ilişkin ecrimisil davası açabilirsiniz

3-Eğer yol genişletmeden dolayı, sizden alınan arsa/arazi, hala sizin tapulu malınız sınırları içinde ise ( rıza-i terk, kamulaştırma yoksa) mahkeme kararı ile müdahalenin meni ile mülkiyet tespiti yaptırarak yolu kapatabilirsiniz.. Dolayısı ile belediyeyi anlaşmaya zorlamış olursunuz.

4-Eğer belediye kamulaştırma yapacak ama, size az bedel veriyorsa bedele itiraz hakkınız vardır. Emsal gösterip bedeli artırabilirsiniz.

5. En önemlisi de; Belediye’ nin değişiklik yapmak istediği İmar planı onaylanmadı ise, bu takdirde Belediye sizin parselinizden yol geçiremez. Ancak kamulaştırma planı ile kamulaştırma bedelini ödeyerek yol yapabilir. Öncelikle Belediyeye durumu anlatan bir dilekçe ile müracaat edin. Eğer sonuç alamazsanız, mahkeme yoluna gidebilirsiniz.

 

Konuya ilişkin çarpıcı bir örnek vermek gerekir ise, Karadeniz de şehirlerarası yolu kamulaştırmadan yol geçirdikleri için, parsel sahibi kızmış, kadastroya gitmiş, parsel kazıklarını çaktırıp tel örgüyle çevirmişti. Yol işleyemeyince Vali araya girerek kamulaştırma bedelinin ödenmesini sağlamıştı. 194 sayılı imar kanununun 18. maddesinin yeni haline göre sizin % 35 dediğiniz DOP oranı sınırı %40 a yükselmiştir.

Bu arada ilgili Belediye’ce İmar planında yapılan tadilatın (değişikliğin) ne zaman yapıldığı da  önemlidir.. Ayrıca İmar planı değişikliği hangi amaca yönelik yapılmış ve askı süresinde itiraz edilmiş midir? Şayet yapılan uygulama-Kentsel dönüşüm ise, vatandaşın muvafakati alınmış mıdır?

 

Ayrıca unutulmamalıdır ki; Kanuni itiraz süresi aşılmamışsa;

1- İlgili Belediye’ye, yapılan plan değişikliğine itiraz edilebilir.
2-Muhtemelen sonuç alınamayacağı için, dava açma zorunluluğu hasıl olacaktır. Davaya bakmakla Bölge İdare Mahkemesi görevli olup, yeni İmar Planının İptali ile ilgili dava açılmalıdır.

 

Belediye arzanız/arazinizden yolu geçireceğinde, TAŞINMAZINIZI 18. MADDE UYGULAMASI UYGULAYIP DÜZENLEME SAHASINA KATIP, ALANININ %40’INA KADAR ÜCRET ÖDEMEDEN KAMU YARARINA KULLANABİLİR, VEYA UYGUN OLDUĞU DURUMLARDA İMAR KANUNUN 16. MADDESİNİ UYGULAYIP, BEDELSİZ KAYITSIZ ŞARTSIZ YOL GEÇECEK OLAN ALANI YOLA TERK ETMENİZİ DE İSTEYEBİLİR.

Öte yandan; İmar kanunun 18. maddesi adeta evlere şenliktir...

Md 18: “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.”

Belediyelerin 18. madde uygulaması ile, bir bakıyorsunuz sir gece ansızın arsanız/tarlanız elden çıkmış... Yerine ya bir arsa vermişler veya bir başkasına sizi ortak yapmışlar. Günümüz uygulamalarında 18. madde belediyeler tarafından sürekli istismar edilmektedir.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2648 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063880
        Dataişlem