,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KİŞİSEL İLİŞKİNİN ENGELLENMESİ NEDENİYLE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ / 10-04-2014
KİŞİSEL İLİŞKİNİN ENGELLENMESİ NEDENİYLE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

T.C.

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas: 2002/3930

Karar: 2002/4731

Tarih: 04.04.2002

ÖZET: Davalının çocuğun davacı ile kişisel ilişkisini engellediği, çocuğun aile bağlarım özellikle fikri gelişmesini kötü etkileyecek bir davranış içerisine girdiği anlaşıldığından, velayetin değiştirilmesine karar verilmesi gerekir.

(743 sayılı MK. m. 149) (4721 sayılı MK. m. 183)

KARAR METNİ:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Karar başlığında davacının soyadının Efesoy ve Atasoy yazılması doğru görülmemiştir.

2- Davaların celp edilen icra dosyasında kişisel ilişki günlerinde çocuğu bulundurmadığı, değişen adresini dosyaya bildirmediği ve müteaddit araştırmalara rağmen de adresinin bulunamadığı böylece çocuğun davacı ile kişisel ilişkisini engellediği anlaşılmıştır. Davalı, çocuğun aile bağlarını özellikle fikri gelişmesini kötü etkileyecek bir davranış içerisine girmiştir.

Bu halde velayetin değiştirilmesine (743 SK. 149, 4721 SK. 183) karar verilmesi gerekirken davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen nedenle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 4.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
Bugün Tekil: 184 Bugün Çoğul: 446 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636008 Toplam Çoğul: 4047506
        Dataişlem