,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ŞUFALI PAYIN SATIŞININ TAPUDA YÜKSEK VEYA DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ / 22-04-2014
 ŞUFALI PAYIN SATIŞININ TAPUDA YÜKSEK VEYA DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ

Şufalı Payın Satış Bedelinin Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi

Uygulamada şufa davasına konu olabilecek hisse satışlarında şufalı payın satış bedelinin gerçekte kararlaştırılan bedelden oldukça yüksek beyan edildiğine sık sık rastlanmaktadır. Alıcı ve satıcı tapuya beyan edilen satış bedelini muvazaalı olarak yüksek göstermek suretiyle şufa hakkı sahibi paydaşı bu hakkını kullanmaktan caydırmayı amaçlamaktadırlar. Hemen belirtelim ki açılacak bir şufa davasında bu bedelin muvazaalı olduğu ve şufa hakkını kullanmayı engellemek için yüksek gösterildiğini ileri sürerek payın değerinin bilirkişi incelemesi yoluyla mahkemece belirlenmesini talep etmek mümkündür. Üstelik, davacı, tapuda yapılan bu işlemin tarafı olmadığından muvazaa ididasını tanık dahil her türlü delille kanıtlama hakkına da sahiptir. Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir Sonuç olarak pay satış bedelinin tapuda yüksek gösterilmesi bir işe yaramadığı gibi , tarafları (alıcı ve satıcı), gereğinden fazla tapu harcı ödemek külfetine sokacak ve gayrimenkul satışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat yönünden bir takım riskler almalarına neden olacaktır.

Öte yandan daha seyrek de olsa tapuda beyan edilen değerin, daha az tapu harcı ödemek için düşük gösterildiğine de rastlanmaktadır. Bu durumda alıcı şufa davasında bedelin daha az tapu harcı ödemek için düşük gösterildiği, gerçekte daha yüksek olduğu savunmasında bulunabilecek ise de işi muvazaa ididasını ileri süren şufa hakkı sahibi kadar kolay değildir. Çünkü kendisi tapuda yapılan işlemin tarafıdır ve taraflar arasındaki muvazaa iddiaları ancak senet niteliğindeki yazılı delillerle kanıtlanabilir. Bu konuda tanık deliline dayanılamaz. Tabi ki burada kastedilen tapu senedine denk yazılı belgelerdir.

 
Bugün Tekil: 83 Bugün Çoğul: 204 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640722 Toplam Çoğul: 4058729
        Dataişlem