,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI / 31-07-2014
 

 

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI

Nüfus Hizmetleri Kanununa göre aile kütüklerinde (nüfus bilgilerinin bulunduğu kayıtlar) kişilerin tüm nüfus bilgileri yer alır. Bu kayıtlar ;

TC kimlik numarası,

Kayıtlı bulunulan il, ilçe, köy, mahalle, cilt, aile, birey sıra numarası,

Kişinin adı soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,

Doğum yeri ile gün ay yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,

Evlenme, boşanma, soy bağı kurulması, ölüm, vatandaşlık kazanımı ya da kaybı gibi kişisel durumlardaki değişiklikler,

Dini,

Medeni hali,

Yerleşim yeri adresi ve fotoğraftır.

Türkiye’de kütüğü bulunmayan ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşların kaydı Bakanlıkça belirlenen Müdürlükte tutulur. Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır ya da silinir. Yasaya göre kesinleşmemiş bir mahkeme kararı olmadıkça bu kayıtlar düzeltilemez. Nüfus kaydının hatalı olarak yazılması ya da her hangi bir sebepten dolayı sonradan değiştirilmek istenmesi durumunda bir Mahkeme kararı gerekmektedir. Örneğin haklı bir nedenle ismin ya da soy ismin değiştirilmesi gerektiğinde, nüfusta yazılı din isminin değiştirilmesi istendiğinde dava açmak gerekecektir. Ülkemizde bazen doğan çocukların başka akraba nüfuslarına yazılmasına da rastlanmaktadır. Yine bunun değiştirilmesi için dava açmak gerekir.

Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları; düzeltmeyi isteyen şahıslar tarafından yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yurt dışında yaşayanlar bu davayı İstanbul, Ankara ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilmektedir. Bu davalarda Nüfus Müdürü ve Cumhuriyet Savcısı bulunur. Aynı konuya ilişkin kaydın düzeltilmesi davası yalnızca bir kez açılabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar; ismin düzeltilmesi, soy ismin değiştirilmesi davası, yaş düzeltme davası, din değiştirmek için açılan dava, sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava, ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ gözüken için açılan dava, gaiplik davası, cinsiyet düzeltme davası gibi davalardır. Yine nüfus kaydındaki herhangi bir kaydın ya da ismin yanlış yazılması halinde de kayıt düzeltme davası açılmalıdır.

Bu davalardan isim ve soy isim düzeltilmesi davası kişisel yararın bulunması halinde açılabilir. Örneğin herkesçe başka bir isimle bilinir olmak, ismin ve soy ismin alay konusu olması, yaygın isim ve soy ismin ciddi karışıklıklara neden olması kişisel yararın olduğunu gösterir. Yaş düzeltme davası, yaşın gerçek doğum tarihi olarak yazılmaması halinde açılır. Bu dava için yaşın büyümesi halinde büyütmek istediği yaşta kardeş olmamalı, hastane gibi bir kurumda doğmuş olmamalı ve daha önce dava açılmış olmaması gerekir. Reşit olan herkes başka bir dini seçtiğini söyleyerek din değiştirme davası açabilir. Bu davalardan gaiplik davası cesedi olmayan, ancak ölümüne kesin gözle bakılan kayıp kişiler için açılan davadır. Mirasçılar bu davayı açabilir. Davanın açılabilmesi için bu kişiden en son haberin beş yıl önce alınmış olması gerekmektedir. Bu dava sonucu kişinin gaip olduğuna karar verilir ve nüfusa bu şekilde işlenir. Cinsiyet düzeltilmesi davaları da kişinin cinsiyetinin yanlış yazılması halinde ya da kişi cinsiyetini değiştirdiğinde açılabilir. Cinsiyet değişikliğinde dava açmak için ergin olmak, bekar olmak, sağlık kurulu raporunun bulunması gerekmektedir. Bunlar haricinde herhangi bir sebeple nüfusta bulunması gereken kayıtlardan herhangi birinin yanlış ya da eksik yazılması halinde de kayıt düzeltme davası açılmalıdır.

Bu davaların tamamında hukuki yararın bulunması gerekir. Dava her türlü belge ve tanıkla ispatlanabilir. Dava sonucunda verilen kararın nüfusa işlenebilmesi yani kaydın düzeltilmesi için mahkeme kararına bir itiraz olmamalı, karar kesinleşmiş olmalıdır. Kararın kesinleşmesi ile Mahkeme kendiliğinden Nüfusa yazı yazarak kaydı düzeltir.

 

 
Bugün Tekil: 82 Bugün Çoğul: 178 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640721 Toplam Çoğul: 4058703
        Dataişlem