,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI / 01-08-2014
 LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMAYA KATILMA HAKKI

6102 Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirket sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına sağlamaktadır. Ortaklar serbest iradeleriyle, ileride ihtiyaç duyulması halinde, mahkemeye gitmeden, başvurulacak bir yolu benimseyebilirler. Bunun içinde şirket sözleşmesine bu konuda bir madde koyabilirler.  Böyle bir hüküm zaten var olan şirketten çıkma hakkının uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Çünkü haklı sebeplerin varlığında çıkma davası açarak şirketten çıkma hakkı böyle bir hüküm olmasa da kullanılabilmektedir. Bu düzenleme Limited şirketlerde ortaklar arasında çıkacak  ileri derecedeki uyuşmazlıkların şirketten çıkma ile sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu, şirketten çıkma hakkının kullanılması veya çıkma davasının açılması durumlarında, diğer ortaklara çıkmaya katılma hakkı tanımakta ve bu konuda şirket müdürlerine bazı yükümlülükler getirmektedir. TTK’nin getirdiği bu yeni düzenlemeye göre, çıkma hakkının kullanıldığı veya çıkma davasının açıldığı hallerde, kendilerini “çıkmak isteyen veya çıkma davası açan ortak ile aynı konumda gören” ortaklar çıkma davasına katılma hakkını kullanabilirler. Bu hak, TTK’nin getirmiş olduğu “eşit işlem İlkesi”nden doğmaktadır.

Limited şirket ortaklarından herhangi birisi şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkmak istediği veya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, limited şirket müdürü veya müdürler kurulu gecikmeksizin diğer ortakları bundan haberdar eder. Yapılacak bu bildirim üzerine, ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde;

a) Çıkma talebinde bulunan ortağın bu hakkını şirket sözleşmesinde yer alan hükme istinaden kullandığı durumlarda, şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerli ise, kendisinin de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirerek,

b) Yok eğer ortak çıkma davası açmış ise, bu durumda açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılarak çıkmaya katılma hakkını kullanabilir.

Burada öngörülen bir aylık süre hak düşürücü süredir. Müdürlerce yapılacak bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çıkmaya katılma hakkını kullanmayan ortaklar bu haklarını kaybederler. Ancak,  TTK, şirket sözleşmesindeki hüküm sebebiyle veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarılması hâlinde, çıkmaya katılma hakkının kullanılamayacağını hükme bağlamıştır. Örneğin, ortak, şirket sözleşmesinde belirtilen bir sebebe istinaden genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarılmış ise, diğer ortaklar, aynı sebebin kendileri hakkında da geçerli olduğunu öne sürüp çıkmaya katılma haklarını kullanamazlar.

 

 
Bugün Tekil: 1429 Bugün Çoğul: 2619 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643326 Toplam Çoğul: 4063851
        Dataişlem