,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KAMBİYO SENETLERİ / 01-08-2014
 TİCARET KANUNUNA GÖRE KAMBİYO SENETLERİ

KAMBİYO SENETLERİ NEDİR?

Kambiyo senetleri, hukukumuzda kıymetli evrak olarak tanımlanan, kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören  Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlen evraklardır.

Kambiyo senetleri;

- Bir alacak hakkını içerir.

- Uluslararası bir nitelik taşır.

- Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir.

- İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.

- Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir.

- Gerekli şekil şartlarına uygun olmalıdır.

- Emre yazılı senetlerdir.

- Senedi imzalayanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar dahi müteselsil borçlu durumundadır.

- Senetlerde mahfuz (saklı) olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.

- Kanunen emre yazılı senetlerdir.

- Şekil şartlarına tâbidirler.

- Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler.

Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çek olarak kabul edilmektedir.

Poliçe: Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir. Poliçede üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Senedi düzenleyen keşideci, bir kişiye borçlu iken diğerinden alacaklıdır. Keşideci alacaklı olduğu kişiye hitaben düzenlediği senedi borçlu olduğu kişiye teslim eder. Borçlu senedi kabul ettiğinde keşideci aradan çekilmiş olur. Borçlu isterse borcunu keşideciye veya diğer alacaklıya ödemekte serbesttir.

Bono: Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denir. Bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır.

Çek: Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evraktır.

 

Çek de üç taraf bulunur: Keşideci, Çeki düzenleyen. Muhatap, Çeki ödeyecek banka şubesi borçlu. Hamil, Keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişi alacaklı.

 
Bugün Tekil: 1432 Bugün Çoğul: 2677 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643329 Toplam Çoğul: 4063909
        Dataişlem