,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
NİŞANLANMA VE EVLİLİK NEDİR? / 01-08-2014
 NİŞANLANMA VE EVLENME

NİŞANLILIK VE EVLİLİK NEDİR?

Nişanlanma, evlenme vaadiyle kadın ve erkeğin anlaşmasıdır. Nişanlılık taraflara evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Nişanlılardan biri haklı sebep olmaksızın nişanı bozduğu takdirde harcamalar için maddi tazminat ve nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde tazminat istenemez. Nişanlılık sona erdiğinde taraflar birbirlerinden hediyelerini geri isteyebilirler. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ NEDİR?

Evlenme başvurusu evlenecek erkek ve kadının, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna başvurusu ile yapılır. Gerekli formların doldurulması ile gün verilir ve tören gerçekleştirilir.

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Resmi evlilik öncesi dini törenle evlilik merasimi yapmak Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezasını gerektiren bir suçtur.

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ NELERDİR?

Erkek veya kadın 17 yaşını doldurduğunda evlenebilirler. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. Küçük ve kısıtlı yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

EVLENME ENGELLERİ

Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, evlat edinen ile evlatlığı veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik mümkün değildir.

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz (300) gün geçmedikçe evlenemez. Ancak mahkeme kararı ile bu süre kaldırılabilir.

Akıl hastaları, evlenmelerine tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmedikçe evlenemezler.

BATIL OLAN EVLENMELER (YOK SAYILAN EVLENMELER)

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,

Sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,

Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede bir hısımlık bulunması.

Bu hallerde evlilik olmuşsa bile Cumhuriyet Savcısı ve ilgili olan herkes tarafından dava açılıp evlenmenin yok sayılması istenebilir.

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ NELERDİR?

            -Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu el birliği ile sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

            -Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.

            -Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur.

            -Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir.

            -Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

            -Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocanın soyadının önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

 
Bugün Tekil: 82 Bugün Çoğul: 179 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640721 Toplam Çoğul: 4058704
        Dataişlem