,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
LİMİTED ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR? / 01-08-2014
  

LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU

LİMİTED ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR?

Limited Şirket Ticaret kanununda düzenlenmiş bir sermaye şirketidir. Tek bir kişinin tek ortaklı bir limited şirket kurması mümkündür. Limited şirketin ortak sayısı için 50 ortaklık üst sınır bulunmaktadır.

Esas sermaye payının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, ek ve yan ödeme yükümlülükleri, eşitlik halinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler, genel kurulda toplantı ve karar nisaplarını kanundan ayrı şekilde belirleyen hükümler, çıkma hakkı ve çıkarılmanın şartlarını düzenleyen hükümler ve kanunda sayılan diğer kayıtlara şirket sözleşmesinde yer verilmesi halinde bu kayıtlar bağlayıcı olacaktır.

Limited Şirket esas sermayesi en az 10.000-TL olmalıdır. Kurucuların, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı yani ¼ ü hemen ve tamamen ödemeleri gerekmektedir. Şirket, şirket sözleşmesindeki imzaların noterce onaylanması ve belirtilen ödemelerin yapılmasıyla kurulmuş sayılacak, ticaret siciline tescil ile de tüzel kişilik kazanacaktır.

Şirketlerin esas sözleşmedeki işletme konuları dışında da işlem yapabilmeleri esası (ultra vires yasağının kaldırılması) limited şirketler bakımından geçerlidir. Yani ana sözleşmede yazılı olmasa bile istediği konuda iş yapabilecektir.

Limited Şirket aşağıda yazılı işlemler ile kurulabilir:

1-Ayni sermaye konuluyor ise; Asliye Ticaret Mahkemesi’nce atanacak bilirkişiden “Değerleme Raporu “alınmalı,

2-Şirket sözleşmesi hazırlanarak, imzaları noterden tasdik edilmeli,

3-Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ise, payların tamamı ve nakden ödenmeli,

4- Ayni sermayeye konuyorsa, tapu, trafik vb. ilgili sicile şerh konulduğuna dair belge alınmalı,

5- Kurucular Beyanı hazırlanmalı,

6-Tüm ortakların yerleşim yerleri ile vatandaşlıklarını da gösterir bilgiler, sermaye payları ve ödenen toplam miktar ile müdürlerin kimlik bilgileri ile temsil yetkilerini içeren ve tüm müdürler tarafından imzalanan başvuru dilekçesi hazırlanmalı,

7-Şirket Sözleşmesinin imzalarının noterce tasdikinden itibaren 30 gün içinde başvuru dilekçesi (ve ekinde şirket sözleşmesi, kurucular beyanı, müdürler ile denetçilerin seçimine ilişkin belge) ile tescil ve ilan için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.

8-Şirket sözleşmesindeki imzaların onayı ve taahhüt edilen sermayenin tamamen veya nakden ödenmesi ile kurulan şirket, tescil ile tüzel kişilik kazanmaktadır.

 

 
Bugün Tekil: 182 Bugün Çoğul: 424 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636006 Toplam Çoğul: 4047484
        Dataişlem