,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ANONİM ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR ? / 04-08-2014
 ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR ?

Anonim Şirket Ticaret Kanunu ile düzenlenmiş, bir ticari işletmeyi belirli bir unvan altında işleten, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumlu olan bir sermaye şirketidir. Ticaret Kanunumuza göre tek kişinin bir Anonim Şirket kurması mümkündür. Anonim Şirket sermayesinin en az 50.000 TL olması gerekmektedir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Anonim Şirketin kuruluşu için gerekenler sırası ile şöyledir:

-Ayni sermaye konuluyor ise; Asliye Ticaret Mahkemesi’nce atanacak bilirkişiden “Değerleme Raporu “alınmalı,

-Esas sözleşme hazırlanarak, imzaları noterden tasdik edilmeli,

-Noter esas sözleşmeyi inceleyerek, sermayenin tamamının taahhüt edildiğine ilişkin şerh düşülmeli,

-Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ise, payların itibari değerinin %25’ini şirket adına bir bankaya yatırıldığına dair banka mektubu alınmalı,

-Ayni sermayeye konuyorsa, tapu, trafik vb. ilgili sicile şerh konulduğuna dair belge alınmalı (Kuruluşu, Bakanlık iznine bağlı bir şirket ise bu aşamada izin için başvuru yapılmalı)

-Kurucular Beyanı hazırlanmalı, işlem denetçisi atanmalı (ve kuruluşu Bakanlık iznine tabi bir şirket ise bu izin alınmalı)

-Kuruluş belgeleri, işlem denetçisi tarafından incelenerek rapor düzenlenmeli,

-Esas Sözleşmesinin imzalarının noterce tasdikinden (veya Bakanlık izni gereken şirketlerden ise izin tarihinden) itibaren 30 gün içinde tescil ve ilan için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmalı,

-Esas sözleşmedeki imzaların onayı ile kurulan şirket, tescil ile tüzel kişilik kazanmaktadır.

 
Bugün Tekil: 83 Bugün Çoğul: 203 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640722 Toplam Çoğul: 4058728
        Dataişlem