,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BOŞANMA VE SEBEPLERİ NELERDİR? BOŞANMA ÖNCESİ AYRILIK NE DEMEKTİR? / 04-08-2014
 BOŞANMA VE SEBEPLERİ

BOŞANMA ve SEBEPLERİ NELERDİR?AYRILIK NEDİR?

Boşanma tarafların evlilik birliğini sona erdirmeleridir.Boşanma sebepleri şunlardır:

Zina,

Eşlerden birinin zinası halinde, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin, boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.  Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış,

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat yaşama,

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemez, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk,

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde; ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı,

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Genel boşanma nedenleri;

            Evlilik birliğinin temelden sarsılması,

            Ortak hayatın yeniden kurulamaması,

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı boşanma;

            Evlilik en az bir yıl sürmüşse,

            Taraflar boşanmanın sonuçları konusunda protokol düzenleyerek mahkemeye başvurmalıdırlar.

AYRILIK DAVASI NEDİR?

Boşanma davası açmak istemeyen eş dilerse ayrılık davası açabilir. Davayı açan eş ayrılık talep etmişse, hakim boşanmaya hükmedemez, ayrılığa hükmetmek zorundadır.

 
Bugün Tekil: 186 Bugün Çoğul: 475 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636010 Toplam Çoğul: 4047535
        Dataişlem