,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR ? BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? / 04-08-2014
 AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR ?

AİLE İÇİ ŞİDDETTE BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

ALINACAK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER NELERDİR?

            -Toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen,

            -Fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle, acı çekmenizle sonuçlanan yahut,

            -Sonuçlanması muhtemel hareketleri,

            -Buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da,

            -Özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren,

Fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış şiddettir.

            Fiziksel, ruhsal, cinsel, ekonomik, sözlü şiddete uğruyorsanız,

            Şiddete uğrama tehlikesi altında iseniz,

            Israrlı takip mağduru iseniz;

            -Siz,

            -Çocuklarınız,

            -Aile bireyleriniz ve

            -Şiddeti duyan, gören, bilen herkes

            Bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir.

            Bakanlık, Kolluk Görevlileri ya da Cumhuriyet Savcısı da sizin için talep olmadan da tedbir kararı isteminde bulunabilir.

            Bulunduğunuz yerdeki Polise, Jandarmaya, Savcılığa, Mülki Amirlere(Valilik veya Kaymakamlık), Aile Mahkemesine sözlü ya da yazılı olarak başvurabilirsiniz.

            Herhangi bir para ödemeden en kısa sürede güvenliğiniz için gerekli tedbirler alınır.

DEVLET TARAFINDAN ALINACAK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER NELERDİR?

Mülki amir tarafından, korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülki amir tarafından karar verilebilir:

            -Size ve beraberinizdeki çocuklara bulunduğunuz yer veya başka yerde barınma yeri sağlanması

            -Geçici maddi yardım yapılması(asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır),

            -Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

            -Hayati tehlike bulunması halinde talebinizle ya da kendiliğinden geçici koruma altına alınması,

            -Çalışıyorsanız çocuklarınıza 2 ay kreş imkanı sağlanması, çalışmıyorsanız çalışmanızı desteklemek için 4 ay kreş imkanı sağlanması.

Bu kararlar için herhangi bir belge istenmez.

Gecikmesinde sakınca olan hallerde;

            -Size ve beraberinizdeki çocuklara bulunduğunuz yer veya başka yerde barınma yeri sağlanması,

            -Hayati tehlikesi bulunması halinde talebinizle ya da resen koruma altına alınmasına herhangi bir belge olmaksızın karakol tarafından karar verilebilir.

Karakol tarafından verilen koruyucu tedbirler mülki amirin onayı ile devam eder.

Şiddet uygulayan kişinin;

            -Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunması,

            -Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

            -Şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarınız yaklaşması,

            -Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşması halinde karakoldan tedbir alınması istenebilir.

Karakoldan isteyeceğiniz önleyici tedbirler, hakim onayı ile devam eder. Talep halinde korunan kişinin kişisel eşya ve belgelerinin de kolluk marifetiyle teslimi sağlanır. Aykırılık halinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.

HAKİM TARAFINDAN,

            -İşyerinizin değiştirilmesi,

            -Evli olmanız halinde ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,

            -Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,

            -Hayati tehlikeniz varsa rızanız ile kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Acil durumlarda,

Aile mahkemesi hakimince, şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, bir kaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir.

            -Şiddet tehdidi, hakaret aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunması,

            -Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutu korunan kişiye tahsis edilmesi,

            -Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

            -Çocuklarla kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

            -Şiddete uğramamış olsa bile yakınlarınıza, tanıklarınıza ve çocuklarınıza yaklaşmaması,

            -Şahsi eşyalarınıza ve ev eşyalarınıza zarar vermemesi,

            -İletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

            -Bulundurması veya taşımasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

            -Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

            -Bulunduğunuz yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken bulunduğunuz yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

            -Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,

            -Velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar verilmesi,

            -Gerekli olması halinde talep etmeseniz dahi nafakaya hükmedilmesi.

TEDBİR KARARLARI

İlk defasında en çok altı ay için verilebilir.

Tedbir kararına uymayan kişi hakkında 3 günden 10-15-30 güne, toplamda 6 aya kadar zorlama hapsi verilir.

Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. (Herhangi bir sebepten başvurunuz reddedilirse, aleyhine başvurduğunuz kişinin bundan haberi olmayacaktır.)

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 251 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058776
        Dataişlem