,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ADLİ SİCİLDEKİ HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ / 15-12-2011

 T. C. Y A R G I T A Y 5. Ceza Dairesi

 Esas No    : 1996/1367

Karar No   : 1996/1556

Karar Trh  : 08.05.1996

3682 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8. maddesinin birinci fıkrasında adli sicil  bilgilerinin  Adli  Sicilden   çıkarılması için   öngörülen  sürelerin,  cezanın çekildiği,  ortadan   kalktığı  veya düştüğü  tarihten  itibaren  başlayacağı belirtilmiş, tecil edilmiş ceza mahkumiyetine ilişkin düzenlemeye ise  aynı maddenin ikinci   fıkrasında   yer   verilmiştir. Bu  fıkrada “...Ertelenmiş olan  hükmün esasen vaki  olmamış sayıldığı hallerde ise,  bu tarih      esas alınır...” denmek suretiyle ertelenmiş olan hükmün esasen   vaki   olmamış     sayılacağı   tarih,  sicilden çıkarılma tarihi olarak öngörülmüştür Aksi halde tecile  hak kazanmış sanığın    mahkumiyetinin   sicilden    çıkarılması  için  geçmesi gereken  süre,infaz  edilmiş  mahkumiyet  hükmüne ilişkin  süreden daha uzun olacağından,hak ve nasfet  ilkeleri ile bağdaşmayacaktır. Bu nedenle ertelenmiş cezalarda suçun  niteliğine  bakılmaksızın TCK.’nun 95 . maddesinde  öngörülen  şartlar oluştuğunda,mahkumiyetin  esasen  vaki   olmamış  sayılacağı   gerekçesine dayanılarak,  talep  konusu   ertelenmiş   ceza  ile   ilgili  adli   sicil  bilgisinin  sicilden çıkartılmasına karar verilmelidir.( 3682 sayılıYasanın 8. maddesi) 
Bugün Tekil: 1432 Bugün Çoğul: 2703 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643329 Toplam Çoğul: 4063935
        Dataişlem