,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
DERNEK YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ USULÜ / 15-12-2011

T.C. Y A R G I T A Y  2.Hukuk Dairesi  

ESAS           KARAR
90/10467    90/2007

ÖZET : Dernek Yöneticilerinin seçimi usulü

Taraflar arasındaki karar iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
 2908 sayılı Dernekler Kanunun 27. maddesinde Yönetim Kurulunun 18. maddesinde de denetim kurulunun nasıl seçileceği hükme bağlanmıştır. Derneğin tüzüğünde seçimin nasıl yapılacağı yönünde bir hüküm  yoktur. Kanunun emir hükümlerine aykırı olmamak üzere Genel Kurulda Seçim usulü hakkında bir karar alınabilir ise de Genel kurul toplantısında böyle bir karar alındığıda iddia ve ispat edilmemiştir. Şu halde kanunda belirlenen gizlilik şartına uymak şartıyla Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme kurulu seçimlerinde isimlerin tek listeye veya ayrı ayrı listelere yazılı olması iptal sebebi olamaz.
Böyle olunca davanın reddi gerekirken kabule karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Davalının temyiz itirazlarının bu sebeple kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 19.2.1990 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 439 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049864
        Dataişlem