,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
MAAŞ HACZİ NEDİR? / 14-09-2015
 MAAŞ HACZİ NEDİR?

Maaş haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83 maddesi uyarınca yapılan bir icra işlemidir. Bu işlemin son zamanlarda icra borçlarını tahsil etme adına en önemli yollardan biri olduğu düşünülürse maaş haczi konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmanın gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Maaş haczi kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır.

Maaş haczi konulması için öncelikle bir icra takibinin açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra UYAP sistemi üzerinden SGK sorgulaması yapılarak kişinin çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Kişinin çalışıyor olması durumunda alacaklı vekilinin talebi ile işyerine icra müdürlüğü tarafından gönderilecek bir tebligat ile işçinin maaşına haciz konulması işvereninden istenir. İşveren işçinin maaşına haciz koymak ve kesinti yapılan bedeli icra dairesine ödemek zorundadır. İşveren maaş kesintisini yapmaz ise alacaklının talebi doğrultusunda bu bedel işverenden haciz yoluyla alınabilecek ve işveren hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Maaş Haczi İİK 83 Maddede “Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlığı altında düzenlenmiştir. Madde başlığından da anlaşılacağı üzere kişinin rızası olmadan maaşının ¼ ünden fazlası hiçbir şekilde kesilemeyecektir. Uygulamada maaş haczi diğer tüm hacizler gibi icra dosyasının kesinleşmesinden sonra konulabilir. Maaş haczinde en önemli husus borçlunun rızası olmadıkça maaşının en fazla ¼ ü kesilebilecektir. Borçlunun rızası var ise maaşın tamamı da haciz edilebilir.

Uygulamada maaş haczi ile ilgili birçok sıkıntı yaşanmaktadır. Bunların başında da emekli maaşı ve emekli maaşına haciz konulup konulamayacağı tartışmaları gelmektedir. Kanunun eski halinde kişinin emekli maaşına da haciz konabiliyordu. Bu konuda doktrinde çok farklı görüşler olsa da kanun değişikliği sonrasında emekli maaşları “Haczi Kabil Olmayan” mallar kısmında sayılarak haczedilemez durumu gelmiştir. Kanundan önceki dönem de emekli maaşlarında haciz yapılmış kişiler bu haczi İcra Mahkemesine açacakları bir dava ile rahatlıkla kaldırabilirler.

Uygulamada maaş haczine yönelik ikinci sıkıntı ise banka hesabına yatan maaşın banka tarafından tamamının kesilmesidir. Öncelikle eğer maaşlarınız banka hesabınıza yatıyorsa ve haciz tehdidi altında iseniz yapmanız gereken ilk işlem bankanızdaki hesabınız maaş hesabı olduğunun bankaya bildirilmesidir. Banka eğer bünyesinde açılan hesabın maaş hesabı olduğunu bilmiyor ise kendisine gönderilen 89/1 1.Haciz ihbarnamesi veya Haciz Müzekkeresi doğrultusunda banka hesabında olan paranın tamamı üzerine haciz koymaktadır. Eğer banka hesabındaki maaşınızın tamamına haciz konulmuş ise İcra Hukuk Mahkemesine açacağınız bir dava ile bu haczin maaşın ¼ oranına indirilmesini sağlayabilirsiniz.

Uygulamada maaş hacizlerine yönelik yaşanan bir sıkıntı da prim ve fazla mesai ücretleridir. Öncelikle kısmi haczedilebilirlik kuralı sadece maaş için geçerlidir. Maaşların ferileri olarak ödenen “Prim” ve “Fazla Mesai Ücretleri”nin tamamı haczedilebilir. Ayrıca çalışanların işyerinden almış oldukları “kıdem tazminatı”, “ihbar tazminatı”, “emekli ikramiyesi” de tamamı haczedilebilecek mallardan sayılmaktadır.

Maaş Haczi ile İlgili Kanun Metni

Kısmen haczi caiz olan şeyler

Madde 83.- (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müste­nit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandık­ları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

 (Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

 
Bugün Tekil: 187 Bugün Çoğul: 499 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636011 Toplam Çoğul: 4047559
        Dataişlem