,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TCK 243 BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU / 14-09-2015
 TCK 243 BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

En çok bilinen bilişim suçlarının başında “Bilişim Sistemine Girme Suçu” gelmektedir. Bilişim sistemi kelimesi ile; “verilerin belirli bir şekilde düzenleyerek bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı sağlayan manyetik sistemler” kastedilmektedir.  Yani basit bir web sitesine bile giriş bu anlamda bilişim suçunu oluşturacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 243 madde mevcuttur. Bu maddenin metni aşağıdaki şekliyle kanunda yer almaktadır.

“Bilişim sistemine girme

MADDE 243.

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Bu maddenin yorumunu yapacak olursak;

243/1 fıkrasında; bilişim sistemine hukuka aykırı girişe karşı verilecek ceza anlatılmıştır. Hukuka aykırı girişten kasıt ise izin olmadan sisteme hileli yollardan girişten bahsedilmektedir. Sistemi ana paneline yada herhangi bir kısmını girilmesi suçun oluşmasını engellemez ve suçun ağırlaştırılmasına da neden olmaz.  Burada suçun oluşması için bilişim sistemine girişte gerekli olan şifrenin illaki kırılması da gerekmemektedir. Şifrenin hileli yollarla elde edilmesi de suçun oluşmasını etkilemez. Şifrenin bilinmesi halinde bile izin olmadan yani hukuka aykırı giriş suç teşkil edecektir. Burada suçun oluşma anı hukuka aykırı şekilde bilişim sistemine giriş ve orada kalmaya devam etme anıdır. Sistem üzerinden hiçbir işlem yapılmadan giriş yapıldıktan sonra belirli bir süre durulması sebebiyle suç oluşmuş sayılacaktır. Bu madde kapsamında bilişim sistemlerine sadece giriş yapma nedeniyle kişiye verilecek ceza BİR YILA KADAR HAPİS veya ADLİ PARA CEZASI olacaktır. Uygulamada genel olarak sadece giriş yapıldığı için adli para cezası verilmektedir.  Kişinin sisteme amaçsız olarak girmesi de suçun oluşmasını engellemeyecektir. Zira kanun metninin gerekçesinde Sisteme doğal olarak haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir denmektedir.

243/2 fıkrasında; Bu fıkrada cezanın hafifleştirici sebepleri anlatılmıştır. Buna göre girişin “bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler” için yapılmış olması halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacaktır. Birçok yerde bu kavram yanlış olarak algılanmakta ve ağırlaştırıcı sebep olarak ifade edilmektedir. Fakat kanun metni ve gerekçesi oldukça açıktır. Ücretli kullanılabilen sistemler için yapılacak bir giriş sebebiyle verilecek ceza 1 fıkradaki cezaların yarısı olacaktır.

243/3 fıkrasında; ağırlaştırıcı sebeptir. Burada dikkat edilmesi gereken konu kanunun dilidir. Zira sisteme giriş nedeniyle veriler kasten değiştirilmesi veya silinmese bile böyle bir işlem hataen yada sistemden kaynaklı olarak yapılsa bile sisteme giriş yapan kişi bu eyleminden sorumlu olacak ve cezası artırılacaktır. Suçun bu madde kapsamına girmesi için sisteme izinsiz giriş ile sistemdeki bilgilerin silinmesi yada değiştirilmesi arasında bir bağ olması yeterli sayılacaktır.

KANUN GEREKÇESİ

ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar

MADDE 243.– Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği bö­lümde yer alan bu maddede bilişim sistemine girme fiili suç olarak tanım­lanmıştır.

Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir.

Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir. Sisteme, hukuka aykırı olarak giren kişinin belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş bulunmasının önemi yoktur. Sis­teme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.

İkinci fıkraya göre, birinci fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi, bu suç açısından daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Üçüncü fıkrada, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli düzen­lenmiştir. Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi hâlinde failin, suçun temel şek­line nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür. Dikkat edil­melidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla hareket etmemesi gerekir.

Sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen “veri” teriminin kapsamındadır.

 
Bugün Tekil: 83 Bugün Çoğul: 191 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640722 Toplam Çoğul: 4058716
        Dataişlem