,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İNTERNET ORTAMINDA İZİNSİZ FOTOĞRAF YAYINLANMASI SUÇU / 14-09-2015
 İNTERNET ORTAMINDA İZİNSİZ FOTOĞRAF YAYINLANMASI SUÇU

Bazı sitelerde fotoğraflarınızı yayınlanarak size hakaret edilmesi veya fotoğraflarınızın sizden izin alınmadan yayınlanması kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçunu oluşturabilecektir. Bu suçun oluşması için fotoğrafların isteğiniz dışında ele geçirilmiş ve isteğiniz dışında bir internet sitesinde yayınlanmış olması gerekmektedir. Bu suç TCK 135 maddede tanımlanmıştır. Kişilere ait verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren, yayınlayan kişi hakkında bu madde kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Bu suçun işlendiği kişi sayısı suçun cezalandırılması açısından önemlidir. Suç aynı anda birden çok kişiye karşı işlenebilir. Bu durumda tek bir fotoğraf bile olsa kaç kişi mağdur edilmişse o kadar ceza verilecektir.

Yargıtay Kararındaki Ana Başlıklar

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK: Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlandığı – mağdur sayısınca suçun oluşacağı gözetilmelidir.

FOTOĞRAFLARIN HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYIMLANMASI: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek – sanığın mağdurla ilgili fotoğrafı dergide gazetede ve internette yayımladığı/zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı gözetilmelidir.

TOPLU HALDE DEĞİL AYRI OLARAK ÇEKİLEN FOTOĞRAF: sanığa yüklenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçunun mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmelidir.

ZİNCİRLEME SUÇ: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yargılanan sanığın mağdurla ilgili fotoğrafı dergide gazetede ve internette yayımladığından zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

HUKUKA AYKIRI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ: Sanığın mağdurla ilgili fotoğrafı dergide gazetede ve internette yayımladığı tck 135 kapsamındaki suçu oluşturduğu gözetilmelidir.

YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmelidir. Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem dergide

hem gazetede ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında zincirleme suç hükümleri uyarınca cezanın artırılması gerekir. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmenin, ayrıca 5237 S.K. Md. 135 ‘te yer alan suçu oluşturacağı dikkate alınmalıdır.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ:

5237 Sayılı Kanun Madde 43

5237 Sayılı Kanun Madde 135

5237 Sayılı Kanun Madde 136

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/11771

K. 2013/1376

T. 24.1.2013

DAVA: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

2- Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem … Dergisinde, hem … Gazetesinde ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında TCK’nın 43/1. maddesine göre cezasının artırılması gerekeceğinin gözetilmemesi,

3- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmenin, ayrıca TCK’nın 135/1. maddesindeki suçu oluşturacağının düşünülmemesi,

4- Sanığın TCK’nın 53/1. maddesindeki hak ve yetkilerini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde ettiği ve yaydığı anlaşıldığı halde sanık hakkında TCK’nın 53/5. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık, katılan ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 208 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058733
        Dataişlem