,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
E-MAİL VEYA SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İZİNSİZ GİRİLMESİ SUÇU NEDİR? / 14-09-2015
 E-MAİL VEYA SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İZİNSİZ GİRİLMESİ SUÇU NEDİR?

Son zamanlarda birçok kullanıcımız e-mail hesabının, oyun üyeliklerinin, web sitesinin veya facebook, twitter gibi sosyal medya üyeliklerinin hacklenmesinden şikâyet etmekte. Bu sebeple bu yazımızın konusunu buna ayırıyoruz. Öncelikle internet kaynaklı her tür üyeliğinizi isteğiniz dışında ele geçiren kişi TCK gereğince bilişim sistemine girme suçunu işleyecektir. Bilişim sistemine girme suçunun oluşması için sadece bu üyeliklere girilmesi yeterlidir. Üyeliğin şifresinin değiştirilmemiş olması veya üyelikteki özel bilgilerin okunmamış olması herhangi bir anlam ifade etmez. Sisteme bir kere bile giriş yapılsa bu suç işlenmiş olacaktır. Türk Ceza Kanunu 243 maddesi gereğince bu suçun cezası bir yıla kadar hapis ve para cezasıdır. Eğlence amacıyla yapılmış olan basit bir hackleme işlemi sebebiyle bile bu suçu işlemiş olabilirsiniz. Sisteme girildikten sonra yapılacak değişiklikler ise ayrıca değerlendirilecektir. Giriş yapılan sistem paralı bir üyelik sistemi ise bu sefer TCK 243/2 gereğince cezalar yarı oranında artırılacaktır. Sisteme giriş yaptıktan sonra sistemin kullanılmasını engellemek için şifresini değiştiren, içerisindeki bilgileri yok eden, giriş yapılan bir web sitesi ise bu siteye ilişkin dökümanları silen kişi ise 1-5 yıl arasında yargılanacaktır. Bu tür eylemler sistemi bozma olarak değerlendirildiği için TCK 244 maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Yargıtay Kararındaki Ana Başlıklar

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (Sanığın Şirketin Hesabına İnternet Üzerinden İzinsiz Giriş Yaptığı – Şirkete Ait Hesaba Girdikten Sonra Bu Hesapta Oynama Yaparak Başka Bir Hesaba Havale Yapmadığı)

İNTERNET YOLUYLA ŞİRKET HESABINA İZİNSİZ GİRİLMESİ (Şirkete Ait Hesaba Girdikten Sonra Bu Hesapta Oynama Yaparak Başka Bir Hesaba Havale Yapmadığı – 5237 S.TCK Md. 243/1’deki Suçun Oluştuğu)

İZİNSİZ OLARAK İNTERNET YOLUYLA ŞİRKET HESABINA GİRİLMESİ (Bilişim Sistemine Girme Suçunun Oluştuğu – Sanık Şirkete Ait Hesaba Girdikten Sonra Bu Hesapta Oynama Yaparak Başka Bir Hesaba Havale Yapmadığı)

YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

Sanığın, katılanın yetkilisi olduğu İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin Türkiye E. Bankası Denizli şubesinde bulunan hesabına internet üzerinden izinsiz giriş yaptığı, ancak şirkete ait hesaba girdikten sonra bu hesapta oynama yaparak başka bir hesaba havale yapmadığının iddia ve kabul olunması karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 243/1.maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmelidir. 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi gözetilerek; 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün

açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiştir.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ:

5237 Sayılı Kanun Madde 243/1

5271 Sayılı Kanun Madde 231

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/18190

K. 2009/3058

T. 26.3.2009

DAVA: Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama

1 )5237 sayılı TCK.nun 244/4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 yıl hapis ve 12.000,00 YTL adli para cezası ile belirtilen sürelerde hak yoksunlukları,

2 )5237 sayılı TCK.nun 244/4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 yıl hapis ve 9.000,00 YTL adli para cezası ile belirtilen sürelerde hak yoksunlukları,

3 )5237 sayılı TCK.nun 244/4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 yıl hapis ve 200,00 YTL adli para cezası ile belirtilen sürelerde hak yoksunlukları,

4 )5237 sayılı TCK.nun 244/4, 35/2, 53/1-2-3, 63, 55 maddeleri gereğince 9 ay hapis ve 20,00 YTL adli para cezası ile belirtilen sürelerde hak yoksunlukları,

Yakalama, Geçici El koyma ve Savcı görüşme tutanağından sanığın 29.08.2006 günü saat 18.30 da yakalandığı anlaşıldığından tebliğamenin 1 nolu bendinde yazılı düşünceye, sanık hakkında kurulan hükümlerde, 5237 sayılı TCK. nun 52. maddesinin yazılmamış olması yerinde eklenmesi olanaklı yazım hatası olarak kabul edildiğinden 3 nolu bentte yazılı düşünceye iştirak edilmemiştir:

KARAR: I-Sanık müdafiinin, şikayetçiler B. D., Ç. S. K. ve D. S.’a yönelik eylemleri nedeniyle kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve taktirine göre sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa uygun şekilde vasıfları tayin, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir

isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

II-Katılan R. Z.’ya yönelik eylemi nedeniyle kurulan mahkümiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

A-Sanığın, katılanın yetkilisi olduğu Z. T. İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin Türkiye E. Bankası Denizli şubesinde bulunan hesabına internet üzerinden izinsiz giriş yaptığı, ancak şirkete ait hesaba girdikten sonra bu hesapta oynama yaparak başka bir hesaba havale yapmadığının iddia ve kabul olunması karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 243/1.maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde ( 5237 sayılı TCK. nun 244/4, 35/2. maddeleri gereğince ) hüküm tesisi, yasaya aykırı,

B-Kabule göre ;

5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi gözetilerek; 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.03.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2643 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063875
        Dataişlem