,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ÇALINMASI YOLUYLA DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR? / 14-09-2015
 KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ÇALINMASI YOLUYLA DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Öncelikle belirtmeliyiz ki internet üzerinden şifrelerin veya kredi kartı bilgilerinin elde edilmesi suretiyle yapılan eylem, tanım olarak hırsızlığa uysa da, bilişim sisteminden faydalanılarak yapıldığı için DOLANDIRICILIK olarak adlandırılacaktır. Bu tür dolandırıcılıklarda genelde ya internet giriş şifresi kırılır yada kart bilgileri kopyalanarak bu bilgiler uluslararası örgütler aracılığıyla yabancı ülkelerden kart çekim işlemi yapılır.

Bilişim sistemlerindeki bilgiler değiştirilerek kişilerin hesaplarından kendi yada başkasının hesabına havale yapan kişi nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılacaktır. Haksız menfaat elde eden kişi hakkında TCK 244 madde uyarınca ceza davası açılacak ve kişi 2 yıl ile 6 yıl arasında ceza alacaktır.

Yargıtay Kararındaki Ana Başlıklar

DOLANDIRICILIK: Bilişim sistemindeki verileri değiştirerek haksız kazanç sağlanması suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı varsayılacaktır.

TEŞEBBÜS: Bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında suçun teşebbüs aşamasında değil tamamladığı varsayılacaktır.

BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ DEĞİŞTİRMEK: Verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı varsayılacaktır.

BAŞKASINA AİT HESAPLARDAN İNTERNET ARACILIĞI İLE KENDİ HESABINA PARA AKTARMA: Haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı varsayılacaktır.

YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

Bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına

intikali anında tamamlandığı gözetilmeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle eksik ceza tayini, isabetsizdir.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ:

5237 Sayılı Kanun Madde 244

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/6963

K. 2007/5533

T. 18.9.2007

DAVA: Dolandırıcılık suçlarından sanık N…… İ………’ın yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair … Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2005 gün ve 2005/…Esas, 2005/…Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 17.05.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR: Yapılan duruşmaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin suç unsurlarının bulunmadığına, sanığın suçun faili olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;Sanığın, şikayetçilere ait hesaplardan internet aracılığı ile kendi hesabına para aktarmaktan ibaret eyleminde gerçek kişiye yönelik hile ve desise bulunmadığı gözetilmeden 5237 Sayılı TCK. nun 244/4. maddesi yerine suç vasfında hataya düşülerek dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması ,

2-Kabule göre de;

Bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı gözetilmeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle eksik ceza tayini,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 18.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 203 Bugün Çoğul: 505 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637303 Toplam Çoğul: 4049930
        Dataişlem