,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
FUTBOL-ÜST ÜSTE İKİ SARI KART / 15-12-2011

T.C.   DANIŞTAY   10. DAİRE

E:1984/2326  K:1985/531 T:14.3.1985

DAVA : Davacı kulüp futbol takımı, galip geldiği futbol müsabakasında, önceki iki müsabakada üst üste sarı kart gören bir futbolcuyu oynattığı gerek çesiyle, Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesi hükmü uygulanarak, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunca, hükmen yenik sayılmıştır. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun bu işleminin, açılan dava sonunda, İdare Mahkemesince, mevzuata aykırı bulunup iptali üzerine, davalı Beden Ter biyesi Genel Müdürlüğü, davacı Kulübün futbol takımının hükmen yenik sayılmasında isabetsizlik bulunmadığı iddiasıyla, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenip bozulmasını istemektedir. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesinde, aynı kategorideki maçta üst üste sarı kart gören futbolcusunu, daha sonraki maçta oynatan futbol takımının hükmen yenik sayılacağı hükme bağlanmış; maddenin son bendinde de hükmen yenik sayılmayı gerektiren halleri bilmemenin teşek kül için mazeret sayılamayacağı belirtilmiştir. Saha Komiserleri-Seçim-Görevlendirme Görev, Yetki ve Sorumlulukları Devamlı Talimatının 22.maddesinde ise, Saha Komiserleri, "Kulüplerle mutabakat sağlamak ve kulüplerin ileride mağdur olmalarını önlemek bakımından maçlarda sarı kart takip formlarını ilgili kulüp yöneticileri ne vermek, almadıkları veya ilgilenmedikleri takdirde gerekli zabtı tu tarak raporu ile birlikte göndermek mecburiyetindedirler." hükmü getirilmiştir. İdare Mahkemesi, mevzuata göre, üst üste sarı kart görmüş bir futbolcu nun bir sonraki maçta oynatılmış olmasının, futbol takımının hükmen yenik sayılması için yeterli olmadığı, futbolcunun üst üste sarı kart gördüğünün, saha komiserince, sarı kart takip formu verilmek suretiyle kulüp yöneticilerine bildirilmesi gerektiği, bu şekilde bir bildirimin yapıldığı yolunda saha komiseri raporunda bir kayıt bulunmadığın dan, üst üste sarı kart gören futbolcuyu oynatması nedeniyle davacı kulübün hükmen yenik sayılmayacağı sonucuna vararak, dava konusu hükmen yenik sayma işlemini iptal etmiştir. Fakat futbol müsabakasında hakem tarafından uluslararası oyun kuralları gereği bir futbolcuya sarı kart gösterilmesi, aynı anda tebliğ edilip uygulanan işlem niteliğinde bulunmaktadır. İlgili yönetmelik hükümlerinde, futbolcuya sarı kart gösterilmesine ilişkin işlemin, ayrıca ilgili kulübe tebliğ edileceği şeklinde bir düzenleme yapılmamıştır. Aksine Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesinde, teşekküllere futbolcularının durumlarını titizlikle takip etme yükümlülüğü getirilmiş, maddede belirtilen hükmen yenik sayılma hallerini bilmemenin teşekküller için mazeret sayılmayacağı belirtilmiştir. Yukarıda anılan Talimatla saha komiserlerine, kulüplerin ileride mağdur olmalarını önlemek amacıyla, maçlarda sarı kart takip formunu kulüp yöneticilerine vermek zorunluluğu getirilmişse de, saha komiserlerini sorumlu duruma getiren bu düzenlemenin, kulüpleri sorumluluktan kurtarmayacağı, futbol müsabaka yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin uygulanmasını engellemeyeceği açık bulunmaktadır. Bu itibarla, davacı kulübün daha önceki iki maçta üst üste sarı kart gören futbolcusunu oynattığı tartışmasız olduğundan, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunca, Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29.maddesi uygulanıp, davacı kulübün hükmen yenik sayılmasında mevzuata aykırılık bulunmamakta; davacı kulübün hükmen yenik sayılmasına ilişkin işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına işin esasına inilerek mevzuata uygun bulunan dava konusu işleme yönelik yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.  
 
Bugün Tekil: 196 Bugün Çoğul: 539 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636020 Toplam Çoğul: 4047599
        Dataişlem