,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BOŞANMA DAVASININ DERDESTLİK KOŞULU / 15-12-2011

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E: 2006/20744 K: 2007/16917  T:04.12.2007

Özet: Davacı-karşı davalı kadının 15.07.2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine ( ayrılmasına) karar verildiği de göz önüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakmesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temziyen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 27.11.2007 günü duruşmalı temyiz eden Karolin ile vekili ve temyiz eden Ohannes ile vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı- karşı davalı kadının 15.07.2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine karar verilmediği de göz önüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına duruşma için takdir olunan 500.- TL vekalet ücretinin Ohannesten alınıp Karoline verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 04.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 348 Bugün Çoğul: 1057 Dün Tekil: 698 Toplam Tekil: 1584619 Toplam Çoğul: 3933222
        Dataişlem