,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR.. / 23-06-2012

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR (TCK MD. 213-222)

 Kamu Barışına Karşı Suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar”ı düzenleyen üçüncü kısmının  “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan beşinci bölümünde yer almaktadır. Beşinci bölüm; 213 üncü maddeden başlayarak 222 nci maddeye kadar toplam 8 ana başlık ve 10 madde den oluşmaktadır.

Bu bölümde yer alan suçlar şunlardır:


1-Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (m. 213),

2-Suç İşlemeye Tahrik (m. 214/1), Halkı Birbirini Öldürmeye Tahrik (m. 214/2),

 

3-Suçu ve Suçluyu Övme (m. 215),

 

4-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (m. 216/1), Halkın Bir Kesimi Aşağılama (m. 216/2), Dini Değerleri Aşağılama (m. 216/3),

 

5-Kanunlara Uymamaya Tahrik (m.217),

 

6-Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma (m. 219),

 

7-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme (m. 220/1-5), Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Yardım Etme (m. 220/7), Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün ya da Amacının Propagandasını Yapma (m. 220/8),

 

8-Şapka ve Türk Harfleri Hakkındaki Kanunlara Muhalefet (m. 222).

 

765 sayılı TCK’daki “Amme Nizamı Aleyhine Cürümler” başlığı yeni Kanunda  “Kamu Barışına Karşı Suçlar” olarak değiştirilmiştir. Kamu barışı, bireyler arasındaki ilişkilerde, hukukun egemen olduğu toplum düzeni olarak anlaşılmalıdır. Kamu barışı; kamu güvenliğinden daha geniş, kamu düzeni kavramından ise daha dar bir manaya sahiptir.


Kamu Barışına Karşı Suçlar, 765 sayılı Kanunun ikinci kitabının “Ammenin Nizamı Aleyhine Cürümler”in yer aldığı beşinci babında “Suç İşlemeye Tahrik, Korku ve Panik Yaratma Amacıyla Tehdit” ve “Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler” başlığıyla iki fasıl halinde düzenlenmiştir.

 

Eski Ceza Kanununun başka baplarında düzenlenen bazı suç tiplerinin Yeni Ceza Kanununda kamu barışına karşı suçlar bölümüne alındığı görülmektedir. Örneğin, 765 sayılı TCK’nın 241 inci maddesinde yer alan “İdareyi veya Kanunları Takbih ve Tezyif Suçu” ile 242 nci maddedeki “Takbih veya Tezyife ve İtaatsizliğe Teşvik Etme- Kanunlara ve Kazanılmış Haklara Aykırılığa İcbar ve İkna Etmek” suçları hemen hemen aynı ifadelerle Yeni Ceza Kanununun 219. maddesinde Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma (m. 219) başlığı altında düzenlenmiştir. Keza, TCK’nun 526 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hüküm unsurları değiştirilmeden ve yeni kanuna uyumlu hale getirilmek suretiyle bu bölüme (m. 222) alınmıştır..

Bu suçlar, her birisi ayrı makale konusu yapılmak suretiyle incelenecektir..  .
 
 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 209 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058734
        Dataişlem