,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (TCK Md. 215) / 23-06-2012
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (TCK Md. 215)

İnceleme konusu suç tipi yeni TCK’nun “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215 inci maddesinde: “(1)İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ” şeklinde düzenlenmiştir. 
Suçun oluşması için, kişinin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmektedir. Yapılan bu düzenleme ile işlenmiş olan bir suçun failini, sırf suç işlemesi sebebiyle övme hâli de cezalandırılmıştır. Bu ihtimalde aslında, kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övülmektedir.

Eski ve Yeni Tck’nın bu suç açısından mukayesesi:

1- Yeni TCK’nun 215 inci maddesinde düzenlenmiş olan bu suçun oluşabilmesi için, failin “işlenmiş olan bir suçu” veya “işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi” alenen övmesi gereklidir. 765 sayılı Kanunun 312/1 inci maddesinde bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen kişi cezalandırılmaktadır. 765 sayılı TCK’nunda  işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme fiili suç  olarak düzenlenmemiştir. Yapılan yeni düzenleme ile bu tür fiiller de cezalandırılacaktır.

2- 765 sayılı TCK’nun 312/1inci maddesinde failin övdüğü veya iyi gördüğünü söylediği cürmün işlenmiş bir cürüm mü yoksa işlenmemiş bir cürüm mü olması gerektiği açık olarak anlaşılamamaktadır. Yapılan yeni düzenlemede bu husus sarih bir biçimde ortaya konmuş ve kişinin cezalandırılabilmesi için “işlenmiş olan bir suçu” övmesi aranmıştır.

3-765 sayılı Kanunun 312. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “bir cürmü iyi gördüğünü söylemek” terimi yeni TCK’nuna alınmamıştır. 

4-5237 sayılı Kanunun “Ortak Hüküm” başlıklı 218. maddesi hükmü ile 215 inci  maddedeki suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hali ağırlatıcı sebep olarak düzenlenmiştir. 765 sayılı Kanunun 312 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının 311 inci maddeye yaptığı yollama ile birlikte 765 sayılı Kanunda da benzer bir ağırlatıcı sebep gösterilmiştir. Bu konuda 5237 sayılı Kanun ile 765 sayılı Kanun arasındaki farklar bakımından tekrar olmaması açısından yukarıda 214 üncü maddeye ilişkin bilgilere atıf yapmakla yetiniyoruz. 

5-765 sayılı TCK’nun 312/1 inci maddesindeki suçu işleyen kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezasının verilmesi gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, 215 inci  maddede faile verilecek ceza için bir alt sınır konulmamış ve failin iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. Buna göre alt sınır yeni Kanunun 49. maddeye göre bir aydan başlayacaktır. Bu düzenleme Yeni Kanunun sistematiğine daha uygundur.
 
 
Bugün Tekil: 188 Bugün Çoğul: 504 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636012 Toplam Çoğul: 4047564
        Dataişlem