,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇU (TCK MD. 217) / 23-06-2012
KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇU (TCK Md. 217)
 
Bu suç yeni TCK’nun “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmektedir; “(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır”.

“Kanunlara uymamaya tahrik suçu” 765 sayılı TCK’nun 312/1 inci maddesinde “…. halkı kanuna uymamaya tahrik eden kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde düzenlenmiştir.
Suçun maddi unsurunu halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etmek oluşturmaktadır. Tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması gerekir.
Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi bu suç bakımından da bir ağırlatıcı sebeptir. (m. 218)

Eski ve Yeni TCK’nın bu suç açısından mukayesesi:

1- Yeni Kanunun 217 nci maddesi ile halkın kanunlara uymamaya tahrik edilmesi cezalandırılmaktadır. Ancak söz konusu suçun oluşabilmesi için 765 sayılı Kanunun 312/1 inci maddesinden farklı olarak, tahrikin “kamu barışını bozmaya elverişli olması” aranmıştır. Böylece 217 nci  maddedeki suç somut tehlike suçu haline getirilmiştir. 

2-  Yeni TCK’nunda, 765 saylı TCK’dan farklı olarak fiilin “alenen” işlenmesi halinde suçun oluşacağı kabul edilmiştir. 

3- Yeni TCK’nun 217 nci maddesinde  suçun cezası, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak öngörülmüştür. Hapis cezasının miktarı 765 s.lı Kanunla aynıdır. Ancak yeni TCK’nunda, hapis cezasının yanında seçimlik müeyyide olarak adli para cezası öngörülmüştür.

4- 5237 sayılı Kanunun “Ortak Hüküm” başlıklı 218 inci maddesi ile 217 nci maddedeki suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hali bir ağırlatıcı sebep olarak düzenlenmiştir. 765 sayılı Kanunun 312/4 üncü maddesinin 311 inci  maddeye yaptığı yollama ile birlikte 765 sayılı Kanunda da benzer bir ağırlatıcı sebep gösterilmiştir. Bu konuda yukarıda 214 üncü maddeye ilişkin bilgilere atıf yapmakla yetiniyoruz. 
 
 
Bugün Tekil: 189 Bugün Çoğul: 517 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636013 Toplam Çoğul: 4047577
        Dataişlem