,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ŞAPKA VE TÜRK HARFLERİ HAKKINDAKİ KANUNLARA MUHALEFET SUÇU (TCK MD. 222) / 23-06-2012
ŞAPKA VE TÜRK HARFLERİ HAKKINDAKİ KANUNLARA MUHALEFET SUÇU (TCK MD. 222)
 
Şapka ve Türk harfleri hakkındaki kanunlara muhalefet suçu 5237 sayılı TCK’nun “Şapka ve Türk harfleri” başlıklı 222 inci maddesinde; “(1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir” şeklinde düzenlenmiştir. 
Şapka ve Türk harfleri hakkındaki kanunlara muhalefet suçu 765 sayılı TCK’nun 526/2 inci maddesinde  yer almaktadır .

Devrim Kanunlarından 671 ve 1353 sayılı Kanunun koyduğu yasaklara ayıkırı hareket etme, bu madde kapsamında suç olarak düzenlenmiştir.

Eski ve Yeni ve Yeni TCK’nın bu suç açısından Mukaeyesesi:

1- 5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK’nundaki kabahatler suç olmaktan çıkarılmış, ancak bazıları yeni Kanuna alınmıştır. 222 nci maddedeki suç da bunlardan birisidir.

2- 765 sayılı Kanunda suç için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın türü (hafif hapis) yeni Kanunun kabahatleri suç olmaktan çıkarması sebebiyle hapis cezasına çevrilmiştir. 765 sayılı Kanunda öngörülen para cezasına 5237 sayılı Kanunda yer verilmemiştir
 
 
 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2671 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063903
        Dataişlem